keskiviikko 8. huhtikuuta 2015

Vectric Aspire uusin versioASPIRE
 Uusin versio Aspiresta on nyt saatavilla. Uutta versiota kutsutaan Aspire 8, jotta sen versionumero linjaa saman versioisen VCarve Pro:n kanssa. Aspire 8 on suora jatkaja Aspire 4.5:lle ja sisältää merkittäviä lisäyksiä ja parannuksia kaikilla ohjelman osa-alueilla.
Tällä sivulla on listattu yhteenveto uusista ominaisuuksista.

Tarkat tiedot uudesta versiosta löytyvät englanninkielisestä pdf-tiedostosta ”What’s new in Aspire 8” (http://www.vectric.com/media/files/products/aspire/whats-new/V8/WhatsNew_Aspire_V8.pdf).

3D-kuvaleikkeet
Aspiren jo ennestään kattavaan kuvakirjastoon on kasvatettu edelleen  50 mallilla Vector Art 3D -sivustolta (http://www.vectorart3d.com) valittulla mallia. Jokainen tulee kolmella eri tyylillä; A-tavallisena, B-kuperana ja C-upotettuna, yhteensä 150 mallia. Nämä mallit yksistään maksaisivat yli 1500US$ jos ne ostettaisiin erikseen. Muiden mallien ja muunnosten kanssa tämä tekee yli 1300 kappaletta 3D-kuvaleikkeitä, joiden arvo yksistään on yli 5000US$. Muutama näistä on alla olevassa kuvassa, kaikki ovat nähtävissä englannin kielisessä “What’s New” PDF-tiedostossa (http://www.vectric.com/media/files/products/aspire/whats-new/V8/WhatsNew_Aspire_V8.pdf)..

Piirtotyökalut
Piirtotyökaluista löytyy uusia voimakkaita ominaisuuksia sekä olemassa olevia työkaluja on parannettu, mikä tekee vektorien piirtämisestä ja sijoittelusta tehokkaampaa. Alla listaus piirtotyökalujen kohokohdista:
·         Luo vektori tekstuuri
·         Trimmaa objekti vektorin rajalle
·         Yhtymäkohtien peilauksien editointi
·         Kulmikkaat suuntaviivat
·         Useita muita päivityksiä mm. fileointiin, lastaamiseen, jne.
 
Uusi Luo vektorikuviointi –työkalu (Create Vector Texture) mahdollistaa todella nopean aaltopohjaisten vektorikuvioiden luomisen koneella koristeltaviin paneeleihin. Säätämällä asetuksia voi nopeasti toistaa vakioasetusten aaltoja läpi satunnaisten kaarteiden ja jopa luoda syykuvioita kohinalla ulkonäöstä epäsäännöllisen ja luonnonmukaisen. Tätä voidaan käyttää kaikessa rakennustaiteellisissa paneeleissa keinotekoisiin puun syyjäljitelmiin merkkien taustalla.

Objektien trimmaus toiminto mahdollistaa valita minkä tahansa sarja vektoreita ja trimmata ne sisä- tai ulkopuolelle toisen valinnan. Tämä tekee vektorien trimmaamisesta nopeaa ja vaivatonta, vaikka olisi suuria määriä.
 
Yhtymäkohdat voi nyt muokata synmetrisesti painamalla H- tai V-näppäintä, kun yhtymäkohtien muokkaustilassa, luotaessa vaaka- tai pystysuuntaisia peililinjoja. Tämä auttaa säästämään aikaa kun muokataan erillisiä työn osia, joilla on peilattuja piirteitä. Kulmikkaat suuntaviivat ja parannettu katkaisu tekee tarkkojen  vektoriliittymien tekemisestä nopeaa ja helppoa 2D näkymässä.

Työstörata vaihtoehdot
Työstörata valinnat ovat saaneet muutamia tärkeitä lisäyksiä olemassa oleviin vaihtoehtoihin, nämä parantavat tehokkuutta ja tarjoavat paremman hallinnoinnin käyttäjälle kuinka kappale työstetään. Lisäksi mahdollisuus tehdä 3D-Raakatyöstö tai 3D-Viimeistely on lisätty 3D-mallin työstöratavalintoihin.  Alla on listaus työstörata uudistuksista:
·         Yhdistetty työstörata
·         Työstörata-asetusnäkymä
·         3D-Raakatyöstö ja 3D-Viimeistely työstettäville 3D-malleille
·         Viimeisen reitin sallinta profiloivalle työstöradalle
·         Reitin syvyyden hallinta taskutyöradalle
·         VCarve valinnat aloittaa työstörata vektorin aloituspisteen pinnalle
·         Rampituksen pois kytkentä ja tekstuurisen työstöradan sulkeminen
·         Projektityöstörata 3D-mallille
·         Vektorin valinta vaihtoehdot jäävät muistiin
·         Työstöradan valinta yhteenvedoista (aika arvioinen)

Työstöratojen yhdistys valinta mahdollistaa useiden samaa työkalua käyttävien työstöratojen yhdistämisen yhdeksi. Tämä tarkoittaa, että kaikki työstöradat (jotka käyttävät samaa työkalua) työn yksittäisessä osassa voidaan työstää ennen kuin seuraavalle alueelle. Tämä sallii osien irrottamisen pöydästä valmistumisen yhteydessä sen sijaan, että saisi tehtyä työstöradan profiilin.
Uusi työstörata työlista valinta tarjoaa helpon tavan listata kappaleen kaikki työstöradat. Se tekee siistin yhteenvedon työstä HTML-muodossa, jota voidaan katsella tai tulostaa internetselaimen kautta. Tätä kautta pääsee helposti CNC tietoihin, kun ajetaan eri työstöratoja. Se voidaan myös tallentaa työn mukana nopeana viittauksena arkistoidun työn yksityiskohdista.

Profiilityöstöradalla on nyt vaihtoehtona käyttää viimeinen reitin sallintaa, tämä pakottaa työstöradan välireitit pysymään poissa osan reunasta määrityksen verran, jättäen pienen määrän materiaalia, joka leikataan viimeisellä reitillä. Leikatessa täydellä syvyydellä tämä voi parantaa merkittävästi reunan viimeistelyn laatua jollain sovelluksilla tai materiaaleilla. Tässä uudessa ominaisuudessa on myös valinta leikata viimeinen reitti vastakkaiseen suuntaan kuin edellinen, mikäli se nähdään hyödylliseksi.

Aspire 4.5:ssa muoto lisättiin säätämään reitin syvyyttä viimeisessä loppuun suorittavassa työstöradassa, kun profiili työstettiin. Versio 8 näkee tämän myös lisäyksenä taskutyöstöradan toimintatavassa. Tämä tarkoittaa että voidaan määritellä mikä tahansa syvyys taskua tehtäessä ja jopa eri arvoja eri työkaluille, mikäli taskut tehdään eri työkaluilla.

Kun 3D-työstetään, joko raakatyöstöä tai viimeistelyä, voi työstöradalla määritellä rajoituksia kolmella eri tavalla. Mallirajoitus käyttää näkyvien osien reunaa (yhdistelmämallissa), joten se ei vaadi erillisen vektorin luontia. Materiaalirajoitus käyttää koko työn reunaa rajoituksena valitulle vektorille/vektoreille, valinta käyttää mitä tahansa valittua vektoria työstöradan alueen määrittelyssä.

Työstettävää aluetta voidaan suurentaa kasvattamalla rajan offset-lukua.

Kun käytetään VCarve-työstörataa voi nyt ” Use Vector Start Points”, tämä pakottaa työkalun menemään VCarve:ssa määritettyyn aloituspisteeseen ja aloittamaan kaiverrus siitä. Tällä voidaan estää leikkauksen aloitus kappaleen syvästä osasta,  joissain materiaaleissa tällä voidaan vähentää työstön jälkiä ja kuormitusta.

Kun ”Use selected vectors as pattern” on käytössä kuviointityöstörata valinnassa, voi valita liu’uttaako työkalun radalle ja pois vektoreiden kohdalla – kuten oli oletuksena aikaisemmassa versiossa. Tämän pois kytkeminen saattaa auttaa, erityisesti kun sitä käytetään yhdessä uudella vektori kuviointi työkalulla tehtyjen vektoreiden kanssa. Kun liu’utusta ei suoriteta jokaisen vektorin kohdalla erikseen, säästää tämä aikaa ja voi tehdä paneelireunasta siistimmän.

Ohjelmisto säilyttää nyt vektorin valinta asetukset, nopeuttaen työskentelyä eri tasoilla ja muissa työstörataa koskevissa valinnoissa. Hallinnollisesta näkökulmasta työstöratojen yhteenveto, näyttää nyt vain näkyvissä olevat työstöradat, kun aikaa arvioidaan.
Tämä tekee helpommaksi katsoa työstöratojen alasarjojen tietoja. Jos kaikki tai ei mikään työstöradoista ole näkyvissä se näyttää kaikki kuten ennen.

Mallinnustyökalut
Aspire 8:ssa mallinnustyökalut ovat saaneet merkittävää huoltoa, erityisesti sen osalta kuinka ne vaikuttavat osiin.  On myös pari uutta työkalua 3D offsettien luontiin, parannetut varjostus valinnat, parempi silotus ja kuvanveisto. Alla yhteenveto mallinnuksen uudistuksista.
·         Osan manipulointi 3D-näkymässä
·         Osatasot
·         Uusi kuvakirjaston selain
·         Apu-offset
·         Silotus on nopeampaa ja joustavampaa
·         Varjostus
·         Parannuksia kuvanveistoon
·         Osien yhdistäminen ja 3DClip-tiedoston vienti parannus

3D-muotojen muokkaus ja kokoonpano on paljon helpompaa Aspire:ssa lisätyillä säädöillä manipuloida osaa 3D-näkymässä. Kappale voidaan valita, poistaa, siirtää, uudelleen skaalata ja kiertää suoraan 3D-näkymässä. Samalla voidaan muuttamaan yhdistämistapaa, muodon korkeutta, peruskorkeutta, kallistusta tai häivytystä osassa. Tämä mahdollistaa erittäin sujuvan muokkausympäristön missä voidaan saman tien nähdä muutokset yhdistelmämalliin.

Toinen valinta mikä helpottaa osien hallinnointia on tasojen lisäys osapuuhun. Tasoja voidaan käyttää usealla eri tavalla riippuen työn kulusta, esimerkiksi niitä voidaan käyttää kuten 2D-tasoja järjestelytyökalussa 3D-malliin tai niitä voidaan käyttää samalla tavalla ryhmittämään osia alikokoonpanoiksi. Keskeinen hyöty tässä on muokata yksittäisiä osia, ryhmän sisältä.

Parannettuun kuvaselaimeen voi nyt lisätä kansioita oman työaseman kirjastoista, jotta voit työskennellä tiettyjen projektien parissa tai pitää useampia sarjoja malleista eri alueille. Kansiot voidaan lisätä tai poistaa selaimesta käyttämällä nappeja. Kansionäkymään pääsee myös paikalliset tiedostot (Local files) välilehdestä valintanäkymän ylälaidassa.

Täysin uusi apu-offset toiminto mahdollistaa luoda uusia osia joilla on 3-ulotteinen offset yhdistelmämallista (näkyvistä osista). Malli voidaan offsetoida ulos- tai sisäänpäin alkuperäisestä muodosta. Yksi sovellus tästä on luoda kaksi puolta muotista tai luoda seinän paksuus muodostettavalle materiaalille.
Mallin silotustyökalusta on tehty paljon nopeampi verrattuna edelliseen versioon ja nyt voidaan myös ”leipoa” silotusta malliin, mahdollistaen silotuksen useampaan kertaan, ilman poistumista toiminnosta. Tämä edelleen antaa sinulle suuren määräysvallan tehtäessä tämäntyyppisen muokkauksia, mutta mahdollistaa myös paljon nopeamman ja aggressiivisemman tasoituksen mallille tarvittaessa.

Varjotus (Shadow Shading) dramaattisesti lisää varjostetun kappaleen laatua ja on välitön käyttää. Aktivoitaessa tämä vaihtoehto, se luo kontrastia varjostetulle kuvalle ja tuo esille yksityiskohtia samalla tavalla kuin lasitus voisi tuoda oikealle viimeistettävälle kappaleelle. Tuloksia esittäviä kuvia voidaan käyttää markkinointimateriaalina ja ne ovat tehokkaampi tapa saada asiakkaalta hyväksyntä viimeisteltävään osaan.

Kuvanveisto Aspire:ssa on saanut sisäisiä parannuksia lisäämään nopeutta ja sulavuutta yhdessä ominaisuuden näyttää 2D harmaasävyllä 3D-näkymässä veistettäessä. Tämä tekee paljon helpompaa verrata mitä olet veistämässä muihin kappaleen osiin, joten muokkauksesta tulee helpompaa, nopeampaa ja tarkempaa ilman että suljetaan toiminto välissä.

Usein työn edetessä halutaan luoda yhdistelmäosa, jota editoitaisiin veistämällä tai silottamalla, mikä vaatii että ne on leivottu yhteen kappaleeseen.  Tätä tehtäessä on hyvä harjoitella pitämään alkuperäinen kappale siinä tapauksessa, että mallia halutaan muuttaa perustasoilla. On uusi ikoni – Luo osa näkyvästä mallista – joka mahdollistaa yhdistelmämallin helpon kopioinnin uudeksi osaksi, tehden työnkulusta lineaarisempaa.

Vielä yksi hallinnollinen valinta 3D osan vientiin on joustavuus tallentaa malli 3DClip-tiedostoksi, tämä voidaan nyt tehdä  nykyisen 3D-mallin sisällöstä (näkyvästä 3D osasto) tai tason sisällön mukaan, poistaen tarpeen ryhmittää ne yhteen ennen vientiä.
Sekalaista

Lisäksi yleisiä suoria parannuksia piirtämis-, mallinnus- ja työstöratatoimintoihin Aspiressa on listattuna alla. Tarkemmat yksityiskohdat löytyvät englanninkielisestä pdf-tiedostosta ” What’s New” .
·         64-bittinen tuki
·         Bittikarttojen tuonti PDF-tiedostoista
·         Lisää ja tallennus
·         Asiakirja muuttujat
·         SketchUp2015 tiedoston tuonti tuki
·         Aivan uudet oppivideot ja videoselain

Aspiressa on nyt 64-bittinen rakenne, joka asentuu automaattisesti käyttöjärjestelmään, joka tukee 64-bittisiä ohjelmia. 64-bittinen versio nopeuttaa laskemistoimintoja ja suurien 3D-mallien tuontia.

Aikaisemmat versiot poimivat vain vektoreita pdf-tiedostoista, ja jos niitä ei löytynyt tuli virheilmoitus. Versio 8 tuo kaikki kuvat vektoreiden rinnalla. Jos kyseessä on monisivuinen dokumentti jokaiselle sivulle luodaan oma taso.

Lisää ja tallenna –toiminta (Ctrl + Alt + S) mahdollistaa uuden tallennuksen säilyttäen alkuperäisen. Se automaattisesti lisää jälkiliitteen tiedoston nimeen erottaakseen sen edellisestä tallennuksesta. Helpottaa uusien tallennusten tekemisen säilyttäen alkuperäisen version.

Aspire salli käyttää vain rajallisen määrän muuttujia yhtälöissä laskelmien muokkausruuduissa. Tämä oli käytännöllistä noudettaessa arvoja automaattisesti kuten ”Z” haettaessa esimerkiksi lohkon paksuus. Toiminto on nyt laajennettu sallimaan käyttäjän määrittämät muuttujat,  eikä pelkästään ohjelmiston tarjoamia. Niitä voidaan lisätä ja muokata pudotusvalikosta  valitsemalla Document Variables; näitä voidaan hyödyntää tietyissä usein käytettävissä muuttujissa.

SketchUp tuonti on päivitetty yhteensopivaksi SketchUp 2015 kanssa, sallien tuoda 2D ja 3D tietoja SKP-tiedostoista.

Aspire sisältää paljon uusia opetusvideoita täysin uusista malliesimerkeistä yhdistettynä vanhoihin oppeihin, joita on päivitetty ja uudelleen nauhoitettu ohjelman uudella versiolla. Nämä ovat tuettuja uudella videoselaimella, joka tarjoaa mahdollisuuden kuinka katsoa videoita. Ne voidaan järjestää kategorian mukaan (kuinka pääset alkuun, piirustus, 2D työstöradat, jne.) tai näyttää yksittäisinä projekteina jolloin kaikki tiettyyn esimerkkiin näkyvät videot näkyvät.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti