sunnuntai 15. huhtikuuta 2012

SpaceClaim 2012 uudet ominaisuudet


 

SpaceClaim 2012, uudet ominaisuudet

Mitä uutta 2012 lyhyesti

Yhteenveto

 • Joustava konfigurointi laajamittaista yritys- ja viranomaiskäyttöä varten
 • Parannettu eräajotiedostojen muuntaminen SpaceClaimiin ja sen pohjalta
 • Helppo katselu yhteistyön parantamiseksi
 • 2D- ja 3D-käyrien puhdistus
 • Reikien tunnistus ja muokkaus
 • SketchUp-mallien muuttaminen täsmällisiksi kappaleiksi
 • JT yhdessä PMI-viennin kanssa
 • Suurten osien ja piirustusten merkittävästi parannettu käsittelyteho
 • Asiakkaan ohjaamien piirustusten parannukset

Yksityiskohdat

Mallin valmistelu

 • Pienten käyrien puhdistus, kaksoiskäyrät, rakojen määrittely
 • Käyrien sovitus
 • Automaattinen lohjenneen sivun korjaus
 • Reikien tunnistus

Yhteentoimivuus

 • SketchUpin hyödyntäminen ja ominaisuuksien tunnistus
 • JT PMI -vienti ja ei-semanttinen JT PMI -tuonti

Mallinnus

 • Uskomaton suorituskyvyn paraneminen
 • Edistyksellinen reunan kääntäminen ja kartion käsittely
 • Standardireiät lieriöpinnoilla
 • Viisteen luominen kulman mukaan
 • Useita toiminnallisia ja käyttöliittymäparannuksia

Yksityiskohdat

 • Hajotuskuvat
 • Poikkileikkaukset: oikaistu & avattu
 • Selitysten tarkistus
 • Tekstin koon muuttaminen ja sovittaminen
 • Linkit huomautuksina
 • Edistykselliset BOM-kaavaimet
 • BOM-lajittelu
 • Parannetut piirrosominaisuudet
 • Kaaren mitat
 • Tukee useampia reikätyyppejä

Ohutlevyt

 • Automaattisesti kaltevat kulmat
 • Yksittäiskielekeominaisuudet
 • Paljon pieniä parannuksia

Grafiikka

 • Ympäristöheijastukset
 • Uusi valaistuskaavio
 • Parannettu valikoima ehostusta ja räätälöintiä

IT

 • Helppokäyttöinen katselusovellus ja laajennukset
 • Eräajotiedostojen muuntaminen kaikkiin ja kaikista SpaceClaim-formaateista
 • Aloitusosat
 • Käyttäjäasetusten keskitetty hallinta
 • FIPS:n mukainen

Ohjelmointirajapinta (API)

 • Lopullinen versio API.V9
 • Parannettu käyttöliittymähallinta ikkuna-animaatioille
 • Parannettu pääsy ohutlevyille
 • Parannettu pääsy huomautuksiin ja dataan

Partnerit

 • Luxion Keyshot 3 suora integrointi
 • Geomagic integration
 • Comet Solutions integration
 • ITP new SpaceClaim OEM product eurooppalaisia avaruusyhtiöitä varten
 • CRTech meshing product for CRTech SpaceClaim
 • Aptia nesting integration
 • SigmaNEST nesting integrationSpaceClaim, johtava helppokäyttöinen tekniikan, mekaanisen suunnittelun ja tuotannon 3D-suunnitteluohjelma, ilmoitti uuden SpaceClaim Engineer 2012 -version tulosta. Tämä versio tuo merkittäviä uusia mahdollisuuksia ohjelmakoodin purkamiseen, mallin valmisteluun simulaatiota varten, tuotantoon ja datan uudelleenkäyttöön. Nämä uudet ominaisuudet perustuvat SpaceClaimin tavoitettavuuteen, helppokäyttöisyyteen ja mataliin kokonaiskustannuksiin mahdollistaen sen, että entistä useammat insinöörit, suunnittelijat ja analysoijat voivat täydentää projektejaan SpaceClaimin innovatiivisen suoran 3D-mallinnusteknologian avulla.

Helppokäyttöisyys yhdistettynä alhaisempiin kustannuksiin takaa sen, että SpaceClaimin kokonaiskustannukset ovat alle 50 % perinteisten CAD-tuotteiden kustannuksista. Tämän version avulla SpaceClaim jatkaa levittäytymistä markkinoille, joilla sen ainutlaatuiset työkalut kohdistuvat aiemmin ratkaisemattomiin ongelmiin ja joilla SpaceClaim Engineer täyttää täysin käyttäjien CAD-tarpeet. SpaceClaim jatkaa levittäytymistä markkinoille, joilla perinteiset tietokoneavusteiset suunnitteluohjelmat ovat väärä tuote perustehtäviä varten ja joilla vaaditaan helppokäyttöisyyttä, yhteentoimivuutta ja kypsyyttä, jotta insinöörit, suunnittelijat ja koneenkäyttäjät voisivat käyttää 3D-sovelluksia.

“Ennen SpaceClaimiä en voinut tehdä työtäni 3D-muodossa”, sanoo Steve Tyler, omistaja, Austmarinetech. “Meillä on työn alla niin paljon erilaisia suunnittelumuutoksia, ettei kannattanut hukata aikaa, puhumattakaan investoinnista, ominaisuuksiin perustuvan CAD-ohjelman käyttämiseksi. SpaceClaimin avulla voin avata alihankkijoiden 2D- ja 3D-piirrokset, yhdistää ne yhteen suunnitelmaan ja tehdä muutokset lennossa. Suora mallinnuskäyttöliite antaa minulle päivitykset välittömästi ja mahdollistaa kommunikoinnin niiden tiimin jäsenten kanssa, jotka eivät puhu englantia. Kaiken kaikkiaan SpaceClaim on parantanut toimintaani puolta paremmaksi ja muuttanut elämäni paljon helpommaksi.”

“SpaceClaim 2012 merkitsee uutta virstanpylvästä yhtiölle. SpaceClaim on nyt selvästi kaikkein kypsin uuden sukupolven 3D CAD-tuotteista, ja tavoitteenamme on nyt, että SpaceClaim Engineer valittaisiin koko suunnitteluprosessin mallityökaluksi, ei ainoastaan yksittäisiin tehtäviin”, sanoo Chris Randles, SpaceClaimin pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. “Perinteiset parametreihin ja ominaisuuksiin perustuvat työkalut ovat saavuttaneet markkinoilla laajenemisensa rajat, mutta edelleen on olemassa valtavat vapaat markkinat 3D CAD-tuotteita varten. Useimmat käyttäjät käyttävät edelleen 2D- tai 3D-tuotteita, joilla on rajoitetut mahdollisuudet ja heikko yhteentoimivuus. SpaceClaim on innovatiivinen, kohtuuhintainen ja helposti saatavilla. Sen ansiosta kenen tahansa käyttäjän on yhtä helppo luoda, dokumentoida ja jakaa 3D-suunnitelmia kuin käyttää yleisimpiä toimiston tuotantotyökaluja. Olemme mukana todistamassa 3D CAD-työkalujen demokratisoitumista.”
  
SpaceClaim 2012:n uusiin ominaisuuksiin kuuluvat:
 • Uusi SketchUp-muunnos löytää alueet, joilla SketchUpin likimääräinen, monitahoinen geometria oli saatu analyyttisistä pinnoista kuten lieriöt ja kartiot, ja korvaa ne automaattisesti täsmällisellä geometrialla.
 • Lukuisat luotettavat muokkausmahdollisuudet kuten kartion työstäminen, pinnan kääntäminen ja vastakkaisen kulman viistot lisäävät SpaceClaimin johtoasemaa suoramallinnuksessa.
 • Tuotannon älytyökalut, kuten standardireikien tunnistaminen ja muokkaaminen muuttavat SpaceClaimin entistä käytännöllisemmäksi koneistamoissa ja yksityiskohtaisessa suunnittelussa.
 • Huomattavat suuria kappaleita ja piirustuksia koskevat suoritustehon parannukset vahvistavat, että SpaceClaim on nopein saatavilla oleva 3D-suoramallinnin.
 • Uusi kevyt katselulaite ja Microsoft-lisälaitteet, joiden avulla on mahdollista katsoa malleja yhteensopivien ohjelmien kuten Microsoft Outlook ja Explorer avulla, samoin kuin uudesta erillisestä sovelluksesta.
 • JT yhdistettynä PMI-vientiin lisänä olemassa oleviin ominaisuuksiin tekee SpaceClaimistä kaikkein kattavimman tällä hetkellä markkinoilla olevan JT-editorin.
 • Yksityiskohtia koskevat parannukset kuten hajotuskuvat, oikaistut ja avatut näkymät, kaaren pituusmitat, tekstin sovittaminen ja tarkistustyökalut sekä BOM-kaavaimet antavat useammille käyttäjille mahdollisuuden luoda yksityiskohtaisia piirustuksia SpaceClaimin avulla.
 • Uusi joukko 2D- ja 3D-käyrien korjausvälineitä yksinkertaistaa työskentelyä olemassa olevien piirustusten ja rautalankamallien parissa ja niiden muuttamista kiinteiksi malleiksi.
 • Useat ohutlevyparannukset, jotka koskevat ennennäkemätöntä syvyyttä, mukaan lukien kaltevat laipat, nopeampi avaaminen, hitsauskielekkeet ja parannettu identifiointi ja vuorovaikutus ohutlevyn ominaisuuksien kanssa.
 • Ympäristön heijastuksen ja koostumuksen ansiosta käyttäjät voivat työskennellä interaktiivisesti realistisemmalta näyttävillä malleilla.
 • Käytettävyyttä koskevat parannukset kuten parannettu valinnan hahmotus ja valinnan pienennetty esitys muuttavat suurten mallien parissa työskentelemisen helpommaksi.
 • Joustava konfigurointi ja IT-ystävälliset vaihtoehdot helpottavat laajamittaista käyttöä yritys-, viranomais- ja opetusalan asiakkaille.
 • Parannettu yhteentoimivuus ja tuki ohjelmille KeyShot 3, Creo 1.0, SolidWorks 2012 ja Inventor 2012 takaa yhteensopivuuden kollegojen, asiakkaiden ja alihankkijoiden datan kanssa.
 • Parannettu eräajotiedostojen käännösohjelma tukee nyt kaikkia formaatteja, joita SpaceClaim pystyy lukemaan ja kirjoittamaan.
 • Laajennettu API-kate sisältää nyt pääsyn useampiin ohutlevyparametreihin, piirustusten katselumahdollisuudet ja kehittyneet massaominaisuudet.
 “SpaceClaim ja Google SketchUp jakavat pitkäaikaisen vision, jonka tarkoituksena on mahdollistaa kaikille työskentely 3D:ssä. SpaceClaimin kyky muuttaa SketchUp-tiedostot täsmällisiksi tiedostoiksi, jotka sopivat tuotantoon ilman uutta mallinnusta, tarjoaa mekaanisille SketchUp-käyttäjille mahdollisuuden toteuttaa visionsa nopeammin ja auttaa SpaceClaim-käyttäjiä käyttämään hyväkseen miljoonia malleja, jotka ovat saatavilla meidän 3D-varastossamme”, sanoo Tom Wyman, Google SketchUpin liiketoiminnan kehitysjohtaja.
SpaceClaim yli kaksinkertaisti asennetun pohjansa vuonna 2011 ja tarjoaa yhä useammille käyttäjille mahdollisuuden olla tuottelias 3D-alueella lisäten arvoa tuottajan jo tekemiin CAD-investointeihin. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat nopeasti ottamassa SpaceClaimin omakseen CAD-työkaluna ja suuret organisaatiot käyttävät sitä koneteollisuudessa työkaluna, joka täydentää kestävän tuotannon CAD-sovelluksia ja laajentaa täten 3D:n käytön tuotekehityksen koko elinkaareen.

sunnuntai 8. huhtikuuta 2012

UKK CNC-jyrsinterät


AN-Cadsolutions on aloittanut UKK CNC-jyrsinterien maahantuonnin.

Tutustu valikoimaan esitteissä, valmistajan sivuilla tai tule paikanpäälle tutustumaan. Pyrimme pitämään aina pientä varastoa teristä, joten parhaassa tapauksessa saamme terät heti postitukseen.

UKK:n terät toimitetaan normaalilla kotimaan postituskuluilla, vaikka joitan malleja ei varastossa olisikaan. Näissä terissä ei myöskään ole mitään minimi tilausmääriä. Mikäli teriä ei ole varastossa, niin silloin toimitusaika on noin 2-3 viikkoa.

Teriä on esillä myös FinnTec 2012 messuilla Helsingin Messukeskuksessa 17.-19.4.2012 osastollamme 6D90, tule tutustumaan.

AN-Cadsolutions FinnTec 2012 messuilla

AN-Cadsolutions on FinnTec 2012 messuilla Helsingin Messukeskuksessa osastolla 6D90.

Osastolla esillä edustamistamme koneista ja laitteista

                                                                                                       
Roland MDX-540A pyörittävällä 4-akselilla varustettuna.


Roland MDX-540A:n turvakaappiin olemme asentaneet ledivalot, tutustu myös tähän valaistus ratkaisuun.

Roland MDX-40A


      
Roland iModela mini CNC-jyrsinkone


Roland LPX-60 3D-laserskanneri

MicroScribe mittausvarsiMobiGage iPhonessa  


Osastolla esillä myös UKK:n CNC-jyrsinteriä.


Edustamistamme ohjelmistoista esittelyssä

SpaceClaim, jota esittelemässä valmistajan edustaja
Mecsoftin VisualMill & RhinoCAM
Rhinoceros
progeCAD
AutoCAD LT


Kaikkien messuosastolle yhteystietojen jättäjien kesken arvomme 3kpl LiveScribe Smartpen digitaalikynää ( 2Gb, 4Gb sekä 8Gb mallit)

Lisäksi tarjolla tuoretta kahvia koko messujen ajan.

Tervetuloa!

AutoCAD LT 2013 uudet ominaisuudetAutoCAD LT 2013 uudet ominaisuudet

AutoCAD LT 2013 toimii nyt myös Mac:ssä.


 
AutoCAD LT 2013 uudet tärkeimmät ominaisuudet

Assosiatiivinen monistustoimintoAssosiatiivinen monistustoiminto tuo merkittävää ajansäästöä mahdollistamalla monistettujen objektien välisten suhteiden hallinnan jälkeenpäinkin. Uudet parannukset, kuten valintanauhan kontekstuaalinen monistusvälilehti, nopeuttavat ja helpottavat objektien monistamista.

Autodesk 360Näe, miten ulotat yhteistyön Autodesk® 360 verkkoon. Cloud-dokumentit ja AutoCAD® WS -netti- ja mobiilisovellus löytyvät nyt kätevästi AutoCAD LT:n valintanauhan uudesta Online-välilehdestä (vain Windows). Tehosta työskentelyä hyödyntämällä piirustusten tallentamisessa, jakamisessa ja tarkastelussa Cloud-pilvipalvelua.

AutoCAD LT -piirto-ohjelmiston reagoiva käyttöliittymäAutoCAD LT parantaa tuottavuutta tarjoamalla komennot käyttöösi oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Katso video ja tutustu reagoivaan käyttöliittymään. AutoCAD LT 2013 uusia ominaisuuksia: 

Tehosta tuottavuutta


Työskentele haluamallasi alustalla—PARANNETTUJoustavien lisenssioikeuksien ansiosta voit aktivoida AutoCAD LT -piirto-ohjelmiston Windows- tai Mac-version riippumatta siitä, kumman käyttöjärjestelmän version alunperin hankit. Vuoden sisällä voit vaihtaa käyttöjärjestelmästä toiseen kaksi kertaa.

Räätälöintien synkronointi—UUSI (vain Windows)Customization Sync -työkaluilla voit siirtää räätälöidyt asetukset ja tiedostot kotikoneeseen tai muihin työasemiin. Lataa personoidut asetukset, kuten työtilat, CUI-tiedostot ja pikanäppäimet Autodesk Cloud -tilillesi ja sieltä edelleen muihin työasemiin.


Ominaisuuksiin tehtävien muutosten esikatselu—UUSIEsikatsele Properties tai Quick Properties -palettiin tehtäviä muutoksia dynaamisesti ennen kuin muutokset sovelletaan valittuihin objekteihin. Voit siis tarkastella nopeasti esimerkiksi värin tai viivatyypin ominaisuuksiin tehtyjen muutoksien vaikutusta.

Komentorivi—PARANNETTUKomentorivin toimintoja ja konfiguraatiovaihtoehtoja on monipuolistettu entisestään. Voit kiinnittää komentorivin näytön ylä- tai alareunaan tai asettaa sen kellumaan läpinäkyvänä piirtoikkunan päälle. Tarkastele komentohistoriaa vaivattomasti, hae viimeksi käytetyt komennot ja aktivoi komentojen valintavaihtoehtoja klikkaamalla niitä komentorivillä.

Ennakoiva komentojen syöttöEnnakoiva komentojen syöttö nopeuttaa komentoihin pääsyä. Kun kirjoitat komentoriville tai dynaamiseen syöttökenttään, AutoCAD LT ehdottaa mahdollisia komentoja tai lyhennyksiä. Siirry haluamaasi komentoon nuolinäppäimillä tai valitse se hiirellä.MonitoimikahvatMonitoimikahvat tarjoavat kätevän pääsyn objektikohtaisiin komentoihin. Siirrä osoitin polylinen, splinin, täyttökuvion, viivan, kaaren, mitan tai moniviivaisen viiteviivan tartuntakahvan kohdalle, niin näet käytettävissä olevat vaihtoehdot.

Käyttöliittymän räätälöintiRäätälöi piirtoympäristösi omiin työskentelytapoihisi. Vedä ja pudota näytön elementit omien mieltymystesi mukaisesti. Customize User Interface (CUI) -editorilla voit muokata komentokuvakkeiden sijaintia, ulkomuotoa ja toimintoja. Voit myös määritellä hiiren toiminnot ja pikanäppäimet juuri niin kuin itse haluat. Lisäksi voit luoda uusia komentosarjoja ja sijoittaa ne paneeleihin tai työkaluihin, joista ne löytyvät helposti.
Tasot 2D-piirustuksissaKun piirustuksen sisältö on järjestelty eri tasoille, samanlaisten objektien ulkoasua on helppo säädellä sekä näytöllä että tulosteissa. Kun esimerkiksi kaikki 2D-piirustuksen tekstit sijoitetaan erilliselle tasolle, tekstien väri on helppo muuttaa tason väriä vaihtamalla. Voit myös sammuttaa tekstitason tarkastellaksesi tai muokataksesi piirustuksen muita tietoja.


Tietojen dynaaminen syöttöDynamic Input -ominaisuuden ansiosta voit keskittyä piirtotilaan ja hyödyntää kursorin lähellä näkyviä työkaluvinkkejä. Näytetty tieto muuttuu kursorin sijainnin ja käyttämiesi komentojen mukaan.

Objektien piilottaminen ja eristysHide Objects ja Isolate Objects -työkaluilla voit hallita objektien näkymistä tasoista riippumatta ja keskittyä haluamiisi objekteihin. Toimintoja yhdistämällä voit eristää osan objekteista ja piilottaa osan jäljelle jääneistä.

Samantapaisten objektien valinta ja valittujen objektien lisääminenSelect Similar -työkalulla valitset kätevästi ominaisuuksiltaan samantapaisia objekteja. Add Selected -työkalulla luot nopeasti uuden objektin, jolla on samanlaiset ominaisuudet kuin valitulla objektilla.
Dokumentoi ideasi

Piirtotyökalut
AutoCAD LT piirto- ja detaljointi luot perusmuodoista, kuten viivoista, monikulmioista, kaarista, ympyröistä ja ellipseistä sekä yksinkertaisia että monimutkaisia 2D-piirustuksia.
MuokkaustyökalutMuokkaa olemassa olevaa geometriaa esimerkiksi Stretch-, Scale- ja Rotate-komennoilla, jotka säätelevät objektin muotoa, kokoa ja asentoa. Luo olemassa olevista objekteista helposti uusia esimerkiksi Copy-, Offset- ja Mirror-komennoilla. Align-komennolla sovitat kahden objektin sijainnin, skaalan ja asennon.


Assosiatiivinen monistustoiminto—PARANNETTUAssosiatiivinen monistustoiminto säästää aikaa mahdollistamalla monistettujen objektien väliset suhteet. Uudet parannukset, kuten valintanauhan kontekstuaalinen monistusvälilehti, nopeuttavat ja helpottavat objektien monistamista. Monistettaessa polkua pitkin objektien lukumäärä voidaan määritellä kiinteästi tai mukauttaa automaattisesti reitin pituuteen ja objektien etäisyyteen.


MerkintätyökalutLisää 2D-piirustuksiisi merkinnät, kuten tekstit, mitoitukset ja rasteritäytöt. Tekstityökaluista tarjolla ovat muun muassa tekstinkäsittelyn muotoiluvaihtoehdot, oikoluku sekä viitteinä käytettyjen objektien ja piirustusten ominaisuudet esittävät kentät. Viiteviivojen avulla lisäät objekteihin erilaisia merkintöjä. Älykkäät mitoitukset ilmoittavat etäisyydet, kulmat ja kaarien pituudet. Voit käyttää skaalautuvia merkintöjä, joiden koko määräytyy automaattisesti piirustuksen sen hetkisen mittakaavan mukaan. Erilaisilla kuvioilla ja täytöillä korostat 2D-piirustustesi keskeisiä kohtia kätevästi.

Tekstityylit—PARANNETTUTekstissä, moniviivaisissa viiteviivoissa, mitoituksissa ja taulukoissa voi nyt käyttää uutta yliviivattua tekstityyliä. Uusi tekstityyli täydentää AutoCAD LT -piirto-ohjelmiston alle- ja ylleviivattuja tyylejä.


Objektien ja tasojen läpinäkyvyysMahdollisuus säädellä tasojen ja objektien läpinäkyvyyttä tuo 2D-geometrian esittämiseen lisää vaihtoehtoja. Säätelemällä objektien ja tasojen läpinäkyvyyttä pääset vaikuttamaan piirustustesi ulkoasuun näytöllä ja tulosteissa.

Ylimääräisten objektien poistaminenSiisti piirustuksesi ja tehosta työskentelyä poistamalla ylimääräinen geometria Delete Duplicates -työkalulla, joka poistaa myös polylinien tarpeettomat verteksit ja yhdistää päällekkäiset tai kohtaavat viivat.

Dynaamiset blokitDynaamisten blokkien ominaisuusvariaatioiden ansiosta CAD-blokit voivat sisältää erilaisia kokoja ja muotoja. Kumpikin blokkityyppi soveltuu toistuvan sisällön, kuten piirustussymbolien ja standardikomponenttien luontiin. Voit käyttää AutoCAD LT -ohjelmiston sisältämiä blokkeja tai luoda omasi. (AutoCAD LT for Mac -ohjelmistossa dynaamisia blokkeja voidaan käyttää, mutta ei luoda tai muokata.)


Työryhmätyöskentely


Autodesk 360 Access—UUSI (vain Windows)AutoCAD LT:n valintanauha sisältää nyt uuden Online-välilehden, joka tarjoaa kätevän pääsyn Autodesk 360 -dokumentteihin ja AutoCAD WS -mobiilisovellukseen. Tehosta työskentelyä tallentamalla, jakamalla ja tarkastelemalla piirustuksiasi cloud-pilvipalvelussa.


Sheet Set Manager / Project Manager—PARANNETTUSheet Set Manager (Project Manager AutoCAD for Mac -ohjelmistossa) organisoi arkkijoukot, helpottaa julkaisua, luo tulostusnäkymät automaattisesti, linkittää arkkijoukon tiedot otsikkotauluihin ja tulostusleimoihin ja suorittaa toimintoja koko arkkijoukossa, niin että kaikki sijaitsee kätevästi yhdessä paikassa.


DWG™-tiedostomuoto—PÄIVITETTYAutodeskin DWG-teknologian avulla tallennat ja jaat tiedostot luotettavassa ja turvallisessa DWG-muodossa. AutoCAD LT 2013:n tiedostomuoto on päivitetty ohjelmiston parantuneen teknologian ja suorituskyvyn vaatimuksiin. Päivitetystä tiedostomuodosta huolimatta AutoCAD LT 2013 on taaksepäin yhteensopiva aiempien AutoCAD LT ja AutoCAD-versioiden kanssa. AutoCAD LT 2013 -ohjelmisto mahdollistaa piirustusten tallennuksen useisiin eri tiedostomuotoihin aina R14 DWG ja R12 DXF -tiedostomuodoista lähtien.


AutoCAD-yhteiskäyttöAutoCAD LT 2013 perustuu samaan teknologiaan kuin AutoCAD 2013, joten sitä voidaan käyttää yhdessä toimialakohtaisten AutoCAD-pohjaisten ohjelmistojen kanssa.ViitetiedostotKoordinoi työryhmän työskentelyä hyödyntämällä 2D-piirustukseesi linkitettyjä viitetiedostoja. Viitetiedostoon tehdyt muutokset näkyvät myös isäntäpiirustuksessa. Viitetiedostoilla voit koordinoida työryhmän työskentelyä ja karsia päällekkäisyyksiä.


External Reference Path -ominaisuus—PARANNETTUUusi Default Reference Path -valinta luo piirustuksiin liitetyille pohjakuville ja viitetiedostoille suhteellisen oletuspolun, joka määrittelee niiden sijainnin suhteessa isäntäpiirustukseen. Parannuksen ansiosta AutoCAD LT:n on helpompi ylläpitää linkkejä, kun tiedostoja tai kansioita siirretään.
Sisäänrakennettu PDF-tiedostojen tulostusJulkaise, tulosta tai vie korkealaatuisia PDF-tiedostoja suoraan AutoCAD LT -ohjelmistosta. Piirustuksessa käytetyt TrueType® -kirjasintyypit viedään tekstimuodossa, joten voit korostaa ja kopioida tekstiä ja suorittaa siitä hakuja PDF-katseluohjelmassa.


PDF-tiedostojen käyttö pohjakuvana—PARANNETTUJaa ja uudelleenkäytä suunnitelmia hyödyntämällä PDF-tiedostoja AutoCAD LT 2D-piirustustesi pohjakuvina, nyt myös AutoCAD LT for Mac -ohjelmistossa. Mikäli PDF-tiedosto on vektoripohjainen, voit tarttua geometrian avainkohtiin aivan kuten DWG™-viitetiedostoissa, mikä nopeuttaa työskentelyä ja parantaa tarkkuutta.

Julkaisu ja tulostusPublish-komennolla luot kätevästi monisivuisia sähköisiä tiedostoja tai paperitulosteita julkaisemalla piirustukset layoutin asetuksissa nimettyyn tulostimeen. Plot-komennolla voit tulostaa piirustuksia yksi kerrallaan erilaisissa muodoissa.

Laitteistovaatimukset Windows-käyttäjät

32-bittinen AutoCAD LT 2013
 • Microsoft® Windows® 7 Enterprise, Ultimate, Professional tai Home Premium (SP3 tai uudempi) ja Intel® Pentium® 4 tai AMD Athlon™ -kaksoisydinsuoritin, vähintään 3,0 GHz ja SSE2-tuki
Tai
 • Microsoft® Windows® XP Professional tai Home (SP3 tai uudempi) ja Intel Pentium 4 tai AMD Athlon -kaksoisydinsuoritin, vähintään 1,6 GHz ja SSE2-tuki
 • 1 Gt RAM-muistia
 • 1,4 Gt vapaata levytilaa asennusta varten
 • 1024 x 768 VGA -täysvärinäyttö
 • Internet Explorer 7.0 tai uudempi
 • Asennus internetistä tai DVD-levyltä
64-bittinen AutoCAD LT 2013
 • Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional tai Home Premium; Microsoft® Windows Vista® (SP2 tai uudempi) Enterprise, Business tai Ultimate; tai Microsoft Windows XP Professional (SP2 tai uudempi)
 • AMD Athlon™ 64 jossa SSE2-tuki, AMD Opteron® jossa SSE2-tuki, Intel® Xeon® jossa Intel EM64T ja SSE2-tuki tai Intel Pentium 4 jossa Intel EM64T ja SSE2 -tuki
 • 2 Gt RAM-muistia
 • 4 Gt vapaata levytilaa asennusta varten
 • 1024 x 768 VGA -täysvärinäyttö
 • Internet Explorer 7.0 tai uudempi
 • Asennus internetistä tai DVD-levyltä
Laitteistovaatimukset Macintosh-käyttäjät

 • Mac Pro 4,1 tai uudempi; MacBook® Pro 5,1 tai uudempi (suosituksena MacBook Pro 6,1 tai uudempi); iMac® 8,1 tai uudempi (suosituksena iMac 11,1 tai uudempi); Mac®Mini 3,1 tai uudempi (suosituksena MacMini 4,1 tai uudempi); MacBook Air® 2,1 tai uudempi; MacBook® 5,1 tai uudempi (suosituksena MacBook 7,1 tai uudempi)
 • Mac® OS X® v10.7 tai uudempi tai Mac OS X v10.4.6
 • 64-bittinen Intel-suoritin
 • 3 Gt RAM-muistia (suositus 4 Gt)
 • 2.5 Gt vapaata levytilaa asennusta varten (suosituksena 3 Gt)
 • Kaikki tuettujen laitteistojen grafiikkakortit
 • 1280 x 800 -täysvärinäyttö (suosituksena 1600 x 1200 -täysvärinäyttö)
 • Apple® Mouse, Magic Mouse, Magic Trackpad, MacBook Pro -ohjauslevy tai MS-yhteensopiva hiiri.
 • Asennus internetistä tai DVD-levyltä


   

  Lähde: Autodesk