tiistai 16. huhtikuuta 2013

Vectric VCarve Pro v7 uudet ominaisuudet

Vectric VCarve Pro V7 uudet ominaisuudet

Tiedostojen tuominen ja vieminen

Uudet 2D-vektoriformaatit
DXF- ja DWG-tiedostojen tuominen on päivitetty tukemaan AutoCAD:n 2013-tiedostoformaattia.
Aspire- ja VCarve Pro -tiedostoja voidaan nyt tuoda VCarve Pro -ohjelmaan. VCarve Pro (*.crv) -tiedostojen valitseminen valikkopolun File->Import->Import Vectors kautta tuo valikoivasti vain näiden dokumenttien vektorit.

Työn valitut vektorit voidaan nyt viedä Scalable Vector Graphics (*.svg) -formaatissa käyttämällä File->Export->Export Selected Vectors to SVG valikkopolkua.

Raahaa ja pudota -toiminto 2D View -näkymässä
Monet tiedostotyypit voidaan nyt raahata suodaan VCarve Pro -ohjelman 2D View -näkymään Windows Explorer -ohjelmasta. Tämä saa aikaan sen, että tiedosto tuodaan ja, jos mahdollista, sijoitetaan suoraan pudotuskohtaan. Tuettuja tiedostotyyppejä ovat:
• vektorit - EPS/AI/PDF
• CAD-piirokset - DXF/DWG
• vektorit - CRV
• Bitmap - BMP, TIFF, JPG, PNG, GIF
• työstöradat- V3D.
 

Uudet piirustustyökalut
Linjojen virtuaaliset keskikohdat
Node Editing -tilassa kaikkien linjojen keskikohdassa on nyt pieni harmaa kahva. Nämä ovat Virtual Midpoint -kohtia eli virtuaalisia keskikohtia, jotka eivät alussa vaikuta linjaan mitenkään. Näitä kohtia yksinkertaisesti klikkaamalla ja raahaamalla linja jakautuu kuitenkin automaattisesti kahdeksi uudeksi linjaksi. Tämä tekee hahmotelmien tarkentamisen ja tarkkojen yksityiskohtien lisäämisestä paljon nopeampaa.Uudet Snapping-vaihtoehdot
Muotoja piirtäessä ja suunnitelmien pohjapiirroksia käsiteltäessä huomaat, että automaattinen Snapping-aputyökalua on paranneltu huomattavasti. Työkalulla on tarkkoja, uusia kiintokohtia, kuten risteykset ja tekstien kirjainten ääriviivat, mutta lisäksi toiminto on nyt saatavissa kaikissa piirrostyökaluissa - mukaan lukien muotojen muuttaminen ja skaalaus. Kuten aikaisemminkin, voit määritellä mitä työkalun toiminta käsittää kohdasta Edit->Snap Options tai käyttämällä näppäimistön pikanäppäintä F4.
Vaikka nämä muutokset ovat hienovaraisia, ne parantavat selkeästi vektorien dynaamista suunnittelua ja editointia VCarve Pro -ohjelmassa.


Bitmap-tiedostojen liittäminen leikepöydältä
Bitmap-kuva missä tahansa VCarve Pro-ohjelman tukemassa formaatissa voidaan nyt liittää VCarve Pro -ohjelmassa avoimena olevaan malliin suoraan Windows-leikepöydältä. Käytä yksinkertaisesti normaalia kopioi leikepöydälle -komentoa lähdesovelluksessasi. Esimerkiksi Chrome-verkkoselaimessa voit yleensä klikata kuvaelementtiä hiiren oikealla näppäimellä ja valita komennon Copy Image. Valitse sitten VCarve Pro -ohjelman pääikkuna ja käytä päävalikon Edit->Paste  -komentoa tai klikkaa tyhjää kohtaa mallissasi hiiren oikealla näppäimellä 2D View -näkymässä ja valitse ponnahdusvalikosta Paste . Tämä toiminto kopioi kuvan mallisi 2D View  -näkymään uutena bitmap-objektina.


Mitoitus
Tämä työkalu mahdollistaa useiden mittamerkintöjen lisäämisen vektoripiirrokseesi. Ellei alla toisin mainita, mitat luodaan seuraavasti:
• Valitse mittatyyppi, jota haluat käyttää mittaamisessa: pituus, paino, leveys, kaarien mitat tai kulma.
• 2D View -näkymässä klikkaa hiiren vasenta näppäintä luodaksesi aloituspisteen mittamerkinnälle.
• Klikkaa uudelleen luodaksesi päätöspisteen.
• Klikkaa kolmannen kerran määritelläksesi mihin merkinnän teksti tulee.


Extend Vectors - vektorien laajentaminen
Tämä työkalu mahdollistaa kahden vektorilinjan laajentamisen niiden yhteisestä risteämispisteestä. Työkalun muoto on varsin niukka, mutta tämä johtuu siitä, että kaikki toimet suoritetaan suoraan 2D View -näkymässä!

Extend Vectors -työkalun ollessa käytössä hiiren kursorin liikuttaminen avointen vektorimuotojen päiden yläpuolella (klikkaamatta) korostaa laajennusviivan esinäkymän katkoviivana kyseisestä muodosta. Linja muuttuu dynaamisesti liikuttaessasi hiirtä eri avointen muotojen päätyjen yli. Hiiren vasemman näppäimen klikkaaminen tässä vaiheessa määrittelee kohdelinjan laajennettavaksi ja linja pysyy näkyvissä.
Hiirtä voidaan nyt liikuttaa olemassa laajennuslinjan esinäkymän pituudella tai toisen muodon päädyn ylitse toisen, risteävän laajennuslinjan esinäkymän luomiseksi.
Hiiren kursorin klikkaaminen missä tahansa risteämispisteessä laajentaa ensimmäisen muodon kyseiseen kohtaan ja lopettaa toiminnon.
Työkalu voidaan sulkea milloin tahansa Close-painiketta käyttämällä. 2D View -näkymän kaksoisklikkaaminen palauttaa työkalun niin, että se on valmis valitsemaan toisen kohdelinjan laajennettavaksi.
 

Align Objects - objektien kohdistaminen
Align Objects -työkalu tarjoaa useita vaihtoehtoja valittujen objektien kohdistamiselle oikein valinnan toisiin objekteihin tai saatavilla olevaan materiaaliin. Eri kohdistamisvaihtoehdot on ryhmitelty kolmeen ryhmään:
• Ensimmäinen ikoniryhmä koskee materiaalia (työn koko).
• Toinen ikoniryhmä koskee valittuja nimekkeitä.
• Viimeinen ryhmä tarjoaa vaihtoehtoja valittujen objektien tasaiseen sijoittamiseen tai niiden kohdistamiseen valinnan viimeisen objektin rajojen sisäpuolelle.

Parannellut ja laajennetut piirrostyökalut

Tasot (Layers)
Tämän ohjelmaversion suurin muutos oli varmastikin tasojen hallinta. Tasot eli layerit mahdollistavat oman osiosi tietojen organisoimisen ja tarjoavat monia etuja myös yksinkertaisissa töissä. Jos et ole aikaisemmin käyttänyt niitä, nyt voisi olla hyvä aika aloittaa! VCarve Pro -ohjelmassa on nyt uusi Layers-välilehti Drawing-välilehden vieressä. Tästä saat täyden yhteenvedon piiroksesi tasorakenteeseen ja suoran pääsyn kunkin tason ominaisuuksiin. Lisäksi Drawing-välilehdellä itsellään on uusi versio Quick Access Layers Control -toimintoon. Tämä toiminto tarjoaa melkein kaikki samat tasojenhallintavaihtoehdot kuin täysi Layers-välilehti, mutta kompaktissa muodossa.
Jokaisen Layers List -listan tason nimen vasemmalla puolella on kolme ikonia, jotka näyttävät näkyvyyttä/lukitsemista, tasojen väriä ja sisältöä. Klikkaa vain näitä ikoneita määrittääksesi halutun ominaisuuden. Pääset myös useisiin tasokomentoihin ponnahdusvalikosta, joka ilmestyy, kun klikkaat hiiren oikeaa näppäintä listalla olevan tason kohdalla. Tason nimen oikealla puolella on toinen ikoni, joka avaa saman ponnahdusvalikon, jos klikkaat sitä. Tämä valikko sisältää useita uusia tasokomentoja. Merge Visible -komento liittää kaikki näkyvät kerrokset yhdeksi. Select Layer Vectors -komento valitsee kaikki 2D View -näkymän tasojen vektorit.

Aktiivinen taso on se, jonka nimi näkyy listassa tummennettuna. Tämä on se taso, johon piirros- tai editointitoiminnot kohdistuvat. Jos kyseinen nimi on värjätty punaisella, tämä tarkoittaa sitä, että se ei ole näkyvissä. Yleensä on virhe tehdä muutoksia aktiiviseen kerrokseen, joka ei ole näkyvissä. Poistaaksesi punaisen vahvistuksen sinun tulee joko aktivoida eri, näkyvä taso klikkaamalla sitä tai tuoda nykyinen kerros näkyviin klikkaamalla näkyvyyden lamppu-ikonia tason nimen vieressä.
Voit myös aktivoida olemassa olevan vektorin oikean tason klikkaamalla sitä hiiren oikealla näppäimellä 2D View -näkymässä ja valitsemalla Activate Layer of Selection -komennon ponnahdusvalikosta.Luo kaari käyttämällä kolmea pistettä
Kaarityökalua on paranneltu huomattavasti lisäämällä vaihtoehdon, jolla kaari voidaan luoda määrittelemällä alku- loppu- ja jokin muu piste. Tämä on erittäin intuitiivinen tapa piirtää kaaria ja tekee monista piirroksista nopeampia ja helpompia luoda.
Trace Bitmap -toiminnon parannuksia
Uusi liukuhallinta Trace Bitmap -toiminnossa mahdollistaa bitmap-kuvan, jota hahmottelet, häivyttämisen niin, että hahmoteltava linja on paremmin näkyvissä. Lisäksi toiminnossa on nyt Preview-esikatselupainike, jonka avulla voit kokeilla nopeasti eri asetuksia ja tarkistaa tulokset ennen kuin hyväksyt ne Apply-painikkeella.

Vektorimuodon koon editointi suhteessa (%)
Pieni, mutta merkittävä muutos Set Size -toimintoon on mahdollisuus määritellä kokomuutokset suhteellisina. Tämä voi olla hyödyllinen monissa eri tilanteissa, mutta yksi esimerkki on mittakaavassa piirtäminen bitmap-kuvan perusteella. Bitmap-kuvatiedostot ovat usein kooltaan virheellisiä tai epätarkkoja suhteessa todellisiin mittayksiköihin, kun ne tuodaan ohjelmaan. Jos jonkin bitmap-kuvasi kohdan koko on kuitenkin tiedossa, voit piirtää käsin vektorin sen päälle. Muuta nyt tämän vektorin kokoa vastaamaan tuntemaasi muodon todellista kokoa ja huomioi suhteellinen muutos, joka tässä vaadittiin. Nyt voit muuttaa koko bitmap-kuvan kokoa samalla suhteellisella koolla ja olla varma, että nyt voit piirtää sen mukaan oikeassa mittakoossa.


Uudet Mirror Form -toiminnot
Komento Mirror tarjoaa nyt kaksi uutta vaihtoehtoa, joilla voidaan määrittää peilitaso.

Työn keskipisteen ympäri kiertäminen
Aikaisemmin oli mahdollista peilata objekteja ainoastaan työn keskipisteen yli käyttämällä näppäinyhdistelmää Ctrl+Shift ja H tai V suunnan määrittelemisessä. Tätä komentoa voidaan nyt käyttää myös Mirror-toiminnosta valitsemalla valintaruutu Flip about job center.

Linjan ympäri kiertäminen
Mirror-työkalu sallii nyt ylimääräisen linjavektorin valitsemisen ja käyttämisen minkä tahansa tason määrittelemisessä, mikä ympäri objekti peilataan.Uudet Filleting-vaihtoehdot
Olemassa olevaa Dog-Bone Fillet -työkalua on laajennettu tukemaan akuutteja kulmia. Lisäksi on lisätty täysin uusi leikkausvaihtoehto erityisesti plasma- tai veitsileikkuria varten. Toisin kuin perinteisen CNC-leikkurin pyörivä työkalu, näillä työkaluilla on tietty leikkaussuunta, joka täytyy huomioida kulmia leikattaessa. Jotta viimeisessä osiossa saadaan aikaiseksi teräviä kulmia, ympäröivään ylimääräiseen materiaaliin voidaan leikata ympyröitä, jotta työkalun kärki on oikeassa suunnassa seuraavaa leikkausta varten. Plasma/Drag Knife Fillet -toiminto lisää nopeasti ja helposti nämä ympyrät olemassa olevaan piirrokseen, mikä nopeuttaa merkittävästi sen toimintaa leikkauksessa.

Fit Curves to Vectors -esikatselu
Fit Curves to Vectors -työkalussa on nyt mahdollisuus esikatsella olemassa olevien asetusten lopputulos ja verrata säädettyä kaarta alkuperäiseen ennen tulosten hyväksymistä OK-painikkeella.


Molempien puolien offset
Offset-työkalu mahdollistaa nyt yhtäaikaisen offset-määrittelyn sekä sisään- että ylöspäin yhdellä klikkauksella valitsemalla Both -valinnan. Lisäksi kaksi muuta vaihtoehtoa tukevat nyt uutta valintalaatikkoa Select New, joka valitsee automaattisesti juuri luodun offset-vektorin heti toiminnon suorittamisen jälkeen. Tämä toiminto yksinkertaistaa monikertaisten offset-asetuksien tekemistä aikaisemman perusteella.


Array Copy on jaettu kahteen erilliseen työkaluun
Lineaarinen ja pyöreä array copy -toiminto on nyt jaettu erillisiksi työkaluiksi, joiden ikonit sijaitsevat Offset, Array and Nest -kohdan alla Drawing-välilehdellä.
Group Copies -valinta on myös lisätty kaikkiin, mikä ryhmittelee automaattisesti toiminnosta syntyvät muodot.

Komponenttien asettelu sisäkkäin
3D-komponentit voidaan nyt asettaa sisäkkäin samalla tavoin kuin 2D-vektorit. Yksittäisessä toiminnossa on varmistettava, että valittuna on vain yksi komponenttiesikatselu. 2D-sivuilla ei voi olla 3D-komponentteja, joten jos syntyvät sisäkkäiset kopiot komponenteista eivät sovi yhdelle materiaalisivulle, ne ryhmitellään Component Manager -toiminnossa sen sivunumeron mukaan, johon ne liittyvät.
Nesting-esikatselu
Sekä vektorien että komponenttien sisäkkäisasettelun tulokset voidaan nyt esikatsella uusilla Preview- ja Reset Preview -painikkeilla ennen tulosten hyväksyntää OK-painikkeilla. Tämä tekee eri parametrien kokeilemisen sisäkkäisissä vaihtoehdoissa paljon helpommaksi, kun tuloksia ei tarvitse perua ja tehdä uudelleen.


Parannellut ja laajennetut työstöratatoiminnot
Työstöradan yhteenvedon työkaluvinkit
Työstöratoja luodessasi ne näkyvät nyt työstöratalistalla työstöratavälilehden alla olevassa listassa. Jos pidät hiiren kursoria tämän listan työstöratojen yläpuolella, näkyviin tulee ponnahdusikkuna, jossa näkyy tarkkoja tietoja kustakin työstöradasta.


Uusi Toolpaths Summary korvaa Estimated Machining Times -työkalun
Vanha Estimated Machining Times -työkalu on korvattu informatiivisemmalla Toolpaths Summary -lomakkeella. Uusi lomake käsittää kaikki työstöradan aika-arviotoiminnallisuudet, mutta hiiren kursorin pitäminen tämän listan työkalujen yläpuolella jokaisen työstöradan kohdalla näyttää täyden yhteenvedon sen asetuksista (katso yllä). Tämä lomake mahdollistaa myös huomioiden lisäämisen ja editoimisen luomiesi työstöratojen kohdalla.


Perus- ja edistyneet näkymät Profile- ja Pocketing Strategies -toiminnoissa
Monet asiakkaistamme eivät tarvitse näiden perustyöstöratastrategioiden laajenevaa valinnaisuuksien määrä. Työnkulun parantamiseksi strategioiden edistyneemmät valinnaisuudet voidaan piilottaa näkyvistä. Työstöratatyökalut tallentavat viimeisen käytetyn asetuksen, joten se täytyy valita vain kerran mieltymyksesi määrittelemiseksi.


Material Setup -yhteenveto
Työstörata-välilehden yläosa on nyt Material Setup -osio. Tämä käsittää kaikki tärkeät tiedot, joita voit tarvita työstöratoja työstäessäsi: materiaalimitat, perusasennot, nopeat tauot ja kotiasetukset. Set… -näppäimen käyttäminen tässä osiossa antaa kätevästi pääsyn koko Material Setup -toimintoon, jossa asetuksia voidaan muuttaa. Tämä toiminto sisältää myös Show detailed summary on toolpath tab -valintaruudun, joka määrittelee työstöratavälilehden Material Setup -osassa näytettävät yksityiskohdat.


Työstörata-esikatselu
Preview Playback Speed Control
Preview Toolpaths -toiminto käsittää uuden nopeushallintaliukusäätimen toolpath playback -työkaluissa. Tämä mahdollistaa työstöradan esikatselun nopeuden säätämistä dynaamisesti niin, että yksittäisen työkalun liikkeitä voidaan seurata yksityiskohtaisesti.

Jätemateriaalin interaktiivinen poistaminen
Kykyä poistaa jätemateriaalia Toolpath Preview -esikatselun käyttämisen jälkeen on paranneltu huomattavasti niin, että materiaalin tuhoamisen osan ympäriltä lisäksi, suunnitelman sisäpuolelta on myös mahdollista poistaa täysin irti leikattuja alueita. Interaktiivisen luonteen ansioista erillistä Delete Waster Material -painiketta ei enää ole. Sen sijaan kun työstöradat on esikatseltu, voit kaksoisklikata poistettavaa jätemateriaalia 3D View -näkymässä poistaaksesi sen. Tämä antaa nähdä valmiit osat selkeämmin.
Jos poistat jätemateriaalia, joka koskettaa esikatselun materiaalilohkon reunaa, VCarve Pro -ohjelma poistaa myös muut reunamateriaalit automaattisesti. Tämä on melkein aina haluttu toiminta, mutta ylimääräisten alueiden automaattinen poisto voidaan estää painamalla ctrl-näppäintä hiirellä klikattaessa.


Undo Last Preview Change
Viimeisin työstöradan materiaalilohkon esikatseluun tehty yksittäinen muutos voidaan peruuttaa käyttämällä Preview Toolpaths -toiminnon Undo Last -näppäintä. Tämä tulee tehdä ennen kuin suljet Preview Toolpaths -toiminnon.

Vectric Aspire 4 uudet ominaisuudet


Vectric Aspire V4 uudet ominaisuudet

Parannukset piirtämisessä
Monet piirrostyökalujen parannuksista helpottavat 2D-työtä Aspiressa entisestään. Varsinkin snapping-toimintoon tehdyt parannukset ovat suuri apu vektoreita luotaessa tai editoitaessa. Lisäykset olemassa oleviin toimintoihin parantavat joustavuutta, kuten esimerkiksi viivan peilaaminen, käyrän molempien puolien offset ja uudet valinnat kaarien piirtämisessä. Toiminnoissa Nesting, Curve Fitting ja Fit vector to Bitmap on kaikissa nyt esikatselumahdollisuus, mikä helpottaa eri asetusten kokeilemista parhaan mahdollisen tuloksen saamiseksi. Todella merkillepantavat muutokset ovat kuitenkin mahdollisuus pidentää viivaa yhteiseen risteämispisteeseen ja luoda 2D View -näkymässä ulottuvuuksia, jotka on liitetty vektoreihin.

 
Parannukset mallintamisessa

Mallintamisen toiminnoissa on useita laajoja muutoksia. Merkittävin näistä on uusi työkalu nimeltään "Extrude and Weave”, joka mahdollistaa vektorien tai 3D-komponenttien työntäminen ajokiskojen mukaisesti ja antaa mahdollisuuden punoa muodon kohdissa, joissa vektorit ovat päällekkäisiä. Tämä on erinomainen tapa luoda monimutkaisia muotoja varsin yksinkertaisista vektoriseteistä. Työkalu "Two Rail Sweep” on uusittu kokonaan ja siihen on lisätty mahdollisuus käyttää useita poikkipintoja tietyissä kohdissa, mikä mahdollistaa mallinnettavan muodon paremman hallinnan. Näitä poikkipintoja voidaan sijoitella ja editoida dynaamisesti hiirtä käyttäen laskettavien muotojen nopeiden versioiden luomiseksi. Lisäksi on uusi mallin "Add Draft” -työkalu, jolla voit luoda kulmittaisia sivuseiniä joko vähentääksesi vaakasuoria reunia koneistamisessa tai luodaksesi muotoja, joita voidaan käyttää sellaisissa sovelluksissa kuin muottien tyhjiömuovauksessa.

Parannukset koneistuksessa

Ohjelman työstöradan parannusten tarkoitus oli helpottaa käyttöä. Erityisesti työstöradan tulosten esikatselussa on joitakin erinomaisia uusia vaihtoehtoja. Voit säätää esikatselun nopeutta, mikä helpottaa sen selvittämistä miten osa tullaan leikkaamaan. Sinulla on myös mahdollisuus peruuttaa viimeinen tekemäsi esikatselutoiminto, jos havaitset, että sinun täytyy muuttaa työstörataa, jolloin sinun ei ole tarpeen esikatsella uudelleen kaikkia aikaisempia esikatselun työstöratoja. Kun esikatselu on valmis, voit nyt kaksoisklikata mitä tahansa irti leikattuja kohtia poistaaksesi ne 3D View -näkymästä, mukaan lukien osan sisäalueet, joita aikaisemmin ei pystynyt helposti poistamaan. Lisäksi esikatselussa on parempi pääsy ja hallinta sen suhteen mitä Material Setup -kohdassa ja joidenkin työstöratatyyppien sisällä näytetään.
 
Yleiset parannukset

Selkeimmät, näkyvät muutokset Aspire 4 -ohjelmassa ovat muutokset käyttöliittymän asetteluun. Ikonit on järjestetty uudelleen loogisempiin ryhmiin ja jaoksiin. Kohdat Component Tree ja Toolpath List ovat nyt käyttöliittymän alemmassa puoliskossa, jolloin kummassakin listassa on mahdollista näyttää useampia nimekkeitä. Päivityksen jälkeen kestää jonkin aikaa tottua joidenkin toimintojen uusiin sijainteihin, mutta testauksessamme uusi asettelu on osoittautunut vanhaa paljon helpommaksi ja intuitiivisemmaksi käyttää. Työkalu Layer Manager sijaitsee nyt omalla välilehdellään ja on myös saatavissa Drawing-välilehdeltä, mikä parantaa kerroksiin pääsyä ja niiden hallintaa. Myös tietojen lataamiseen ohjelmasta ja ohjelmaan on useampia vaihtoehtoja.