tiistai 19. helmikuuta 2013

Geomagic käänteisen suunnittelun ohjelmistot AN-Cadsolutionsin edustukseen
Geomagic® on maailmanlaajuinen yhtiö, joka tarjoaa 3D-teknologiaa digitaalista todellisuutta varten.

Geomagic Sparkin integroitu ohjelmisto alkaa suoralla skannausliittymällä, joka tukee nykyisin Faro®, Hexagon® ja Creaform® skannereita ja sisältää myös mahdollisuuden ladata olemassa olevia skannaustietoja muilta skannereilta. Suunnittelijat voivat valita suuresta joukosta automatisoituja muokkausvälineitä muuntaakseen ja muokatakseen tiedot monikulmioverkoksi: otanta, häiriönpoisto, päällystys, verkon yksinkertaistaminen ym. Muutamissa sekunneissa suunnittelijat voivat siirtää verkon suoramallinnuksen CAD-ympäristöön. Intuitiivisten ja luotettavien mallinnustyökalujen käyttö – esimerkkinä kaarteiden, pintojen ja kappaleiden yhdellä painikkeella tapahtuva poiminta – yksinkertaistaa luotettavan geometrian luomista verkosta. Käyttäjät voivat sitten nopeasti suorittaa vertailun verkon ja kappaleen välillä ja valmistella interaktiiviset 2D tekniset piirrokset, selitykset, mitat jne. Geomagic Spark sallii käyttäjien tuoda ja viedä luontaisesti suuren joukon mekaaniselle tietokoneavusteiselle suunnittelulle tyypillisiä ja teollisuudenhaarojen kannalta neutraaleja tiedostotyyppejä (esim. PDF ja STEP), ja erilliset datansiirtomoduulit ovat saatavilla muille tuetuille tiedostomuodoille (esim. CATIA ja JT). Tämä 3D-tietojenkäsittelyn ja tietokoneavusteisen suunnittelun vakuuttava yhdistelmä tehostaa prosessia takaisinmallinnuksessa, tuotantokeskeisessä valmistuksessa, prototyyppien luomisessa, käsitemallinnuksessa, renderoinnissa ja dokumentoinnissa. Koska se tukee hyvin laajaa joukkoa tiedostomuotoja, Geomagic Spark on erittäin hyvässä asemassa voidakseen muodostua välttämättömäksi työkaluksi palvelukeskusten tuotantoympäristöissä.
Geomagic® Spark™ on ainoa tämäntyyppinen 3D-sovellus, ja se yhdistää saumattomasti suoran skannaustietojen käsittelyn, CAD-suunnittelun, tehokkaan 3D piste- ja verkkoeditoinnin, kokonaisuuksien rakentamisen ja 2D-piirtämisen yhden kattavan ohjelmiston puitteissa. Geomagic Spark sisältää teollisuuden tehokkaimmat skannaustietojen käsittelyn ja editoinnin työkalut yhden luontaisen ja kattavan suoramallinnuksen CAD-ohjelmiston sisällä. Tämä teollisuuden johtavan CAD-toiminnallisuuden ja 3D-skannauksen yhdistelmä viitoittaa tietä uudelle skannauksen ja tietokoneavusteisen suunnittelun yhdistävälle mallille, joka voi viime kädessä hioa tuotekehittelyä, parantaa prosessin tehoa, edesauttaa yhteistyötä ja tuoda tuotteet nopeammin markkinoille. Geomagic on kehittänyt Geomagic Sparkin – joka perustuu teollisuuden johtavaan tietokoneavusteiseen sovellusohjelmaliittymään SpaceClaim® – ja se on tarkoitettu sekä CAD-asiantuntijoille että niille henkilöille, jotka eivät käytä tietokoneavusteista suunnittelua. Käyttämällä suoramallinnuksen työkaluja Geomagic Sparkin intuitiivinen ohjaus ja alhainen oppimiskynnys mahdollistavat sen, että itsekukin voi olla tuottava CAD-suunnittelija. Käyttäjät voivat skannata tai tuoda pistepilviä suoraan sisään sovellukseen ja käyttää dynaamista työntötyökalua luodakseen ja muokatakseen nopeasti mallikappaleita. Ilman pidättelevää monimutkaista historiapuuta käyttäjät voivat myös vapaasti muuttaa suunnitelmia lennosta ja vaihtaa parametrejä rajoituksitta. Geomagic Spark on muokattavissa ulkopuolisten valmistajien lukuisten lisätoimintojen avulla ja se on helposti integroitavissa kaikkiin tärkeimpiin ulkopuolisiin CAD-ohjelmistoihin.

Geomagic Studio® on täydellinen työvälineistö skannattujen 3D-tietojen muuntamiseksi tarkoiksi pinta-, monikulmio- ja luonnollisiksi CAD-malleiksi. Geomagic Studio on olennainen komponentti tehdasvalmistustoiminnassa ja tarjoaa teollisuuden tehokkaimmat pistepilvien ja verkkojen editointitoiminnot sekä pitkälle kehitetyt pintatoiminnot älykkäänä ja helppokäyttöisenä sovelluksena. Tarkkojen 3D-tietojen käsittelytoimintojen lisäksi Geomagic Studio sisältää uskomattomat automaattiset työkalut, jotka kaikki mahdollistavat sen, että käyttäjät voivat tuottaa kaikkein korkealuokkaisimpia malleja huomattavasti lyhyemmässä ajassa ja kalliita työtunteja vähentäen. Takaisinmallinnusta, tuotesuunnittelua, nopeaa prototyyppien luomista, analyysia ja CAD-vientiä silmällä pitäen Geomagic Studio on juuri se oikea 3D-työkalu. Mukaan liitetyn ohjelmiston komentoliittymäversion ja uuden Python skriptiympäristön ansiosta Geomagic Studio tuo ennalta näkemättömät mahdollisuudet nopeuteen ja mukautettavuuteen sen vahvojen 3D-prosessointikykyjen lisäksi. Geomagic Studio tehostaa myös suunnitteluprosessia mahdollistamalla parametristen mallien saumattoman siirron tärkeimpiin CAD-ohjelmistoihin: CATIA®, Autodesk® Inventor®, CREO® Elements/Pro™ (Pro/ENGINEER™) ja SolidWorks®.


Geomagic Wrap
Kaikkien elämänalojen edustajat taiteilijoista arkeologeihin ja suunnittelijoista elokuvantekijöihin luovat täydellisiä 3D-malleja fyysisistä kohteista Geomagic Wrapin avulla. Wrap tarjoaa helppokäyttöisimmän, edullisen, nopean ja täsmällisen tien pistepilvistä 3D-monikulmiomalleihin. Geomagic Wrapin avulla käyttäjät voivat muuttaa pistepilvidataa, anturidataa ja sisään tuotuja 3D-tiedostomuotoja (STL, OBJ jne.) 3D-monikulmioverkoiksi käytettäväksi tuotantoa, analyysia, suunnittelua, viihdettä ja arkeologiaa varten.


Geomagic Qualify
Geomagic Qualify tarjoaa korkeimman tarkkuuden, nopeuden ja kattavan raportoinnin mallikappaleiden laadusta ensimmäisten kappaleiden tarkastusta, tuotannon tarkastusta ja alihankkijoiden valvontaa varten käyttäen siihen CMM- ja laserskannausvälineitä. Ohjelmiston mukana toimitetaan veloituksetta CAD-tuontityökalut ja profiilianalyysi, mikä auttaa valmistajia parantamaan nopeasti tuotteen ja valmistuksen laatua, identifioimaan prosessia koskevat kysymykset ja kohottamaan tuottavuutta. Pitkälle kehitetyt GD&T, luotaus- ja mitoituksen tarkistustoiminnot mahdollistavat kappaleiden nopean ja tarkan mittauksen, ja Geomagic Qualify sisältää älykkään mahdollisuuden luoda raportteja 3D PDF-muodossa. Geomagic Qualifyn automaatioalusta tarjoaa mahdollisuuden tehostaa lähes kaikkia prosesseja, vähentää ihmistyövoiman käyttöä mittauksessa ja tallennuksessa, vähentää mittaukseen kuluvaa aikaa ja nostaa selvästi R&R-tuloksia. Geomagic Qualifyn asiakkaat voivat vähentää merkittävästi tuotannon hukka-aikaa, lisätä tarkkuutta ja parantaa osien laatua valmistuksen aikana ja sen jälkeen.


Geomagic Qualify Prope
Työstökoneliikkeille ja pienimuotoisempaan tuotantoon, jossa halutaa nousta korkeammalle manuaalisista prosesseista, Geomagic Qualify Probe tarjoaa kohtuullisen hinnan, käytettävyyden ja tarkkuuden, jota tarvitaan siirtymiseksi mallikappaleiden tarkkaan ja nopeaan tarkastukseen. Geomagic Qualify Probe tarjoaa erittäin helppokäyttöisen ja kohtuuhintaisen 3D-tarkastusohjelmiston, joka toimii yksinomaan anturitietojen perusteella ja raportoi mallikappaleiden laadusta vertaamalla mittauksia automaattisesti olemassa oleviin CAD-tietoihin, mikäli niitä on saatavilla, tai muihin vertailutietoihin. Geomagic Qualify Probe yhdistää Geomagic Qualifyn teollisuuden johtavassa asemassa olevat työkalut anturitietoihin ja laitteisiin. Nopea ja automaattinen raportointi 3D PDF:nä ja Microsoft Office -tiedostomuodoissa mahdollistaa sen, että tulokset ovat nopeasti kaikkien osapuolten käytettävissä, mikä auttaa suuria tiimejä ymmärtämään tuotantoon liittyviä kysymyksiä nopeammin. 


lauantai 16. helmikuuta 2013

WorkingModel2D liikesimulaatio ohjelmistoWorking Model on maailman menestyksekkäin liikesimulaatiotuote. Vahvista suunnittelemasi malli tehokkaiden analyysivälineiden avulla.• Testaa useita versioita suunnittelemastasi mallista
• Nopea sykli “kokeile-analysoi-parantele” auttaa optimoimaan suunnittelun kohteena olevat mallit ennen fyysisten prototyyppien valmistamista
• Vähentää fyysisten prototyyppien tarvetta
• Voit hallita täydellisesti simulaatioympäristöä
• Valmistele, suorita ja parantele simulaatiot nopeasti ennalta määritellyin kohtein ja rajoituksin
• Käynnistä, pysäytä, käynnistä uudelleen, suorita vaihe kerrallaan tai keskeytä simulaatio milloin vain
• Analysoi viimeistä suunnittelemaasi mallia mittaamalla voima, vääntömomentti, kiihdytys yms. mistä tahansa kohteesta
• Tarkastele tulosta vektoreina tai lukuina ja kaavioina käyttäen metrijärjestelmän tai brittiläisen järjestelmän yksiköitä
• Tuo omat 2D CAD-piirroksesi sisään DXF-muodossa
• Syötä arvoja yhtälöistä, liukusäätimiltä ja DDE-linkeistä MATLABiin ja Exceliin
• Simuloi epälineaarisia tai käyttäjän tapahtumia käyttäen sisään rakennettua kaavakieltä
• Suunnittele liitännät saranaliitosten, aukkojen, moottoreiden, jousien ja vaimentimien kanssa
• Luo kappaleita ja täsmennä niiden massaominaisuudet, alkuperäinen vauhti, elektrostaattinen lataus yms.
• Simuloi kontakti, törmäykset ja hankaus
• Analysoi rakenteita, joissa on joustavat puomit ja leikkaukset, sekä taivutusmomenttikaavioita
• Suorita tai editoi skriptejä simulaatioiden, dokumenttimallien yms. optimoimiseksi
• Tallenna simulaatiotiedot ja luo kaavioita tai AVI-videotiedostoja esitettäväksi
• Luo visuaalisesti houkuttelevia esityksiä lisäämällä kuvia

Maailman suosituin CAE-työkalu, Working Model on käsitteellisen suunnittelun työkalu, jonka avulla voit luoda simulaatioita, jotka korvaavat epämääräiset, aikaa vievät, epätarkat ”paperinpalalle tehtävät” laskelmat. Working Modelia käyttävät tuhannet ammatti-insinöörit luodessaan ja analysoidessaan todellisia mekaanisia järjestelmiä. Se on suunniteltu alusta alkaen suorituskyvyn optimoimiseksi Windows 2000/XP käyttöjärjestelmissä. Working Model sisältää automaattisen törmäyksen havainnoinnin ja vastaukset NURBS-geometriaan. Tuorein versiomme sisältää myös sellaiset suositut skriptit kuten Flexbeam, Shear and Bending Moment ja Pin Friction. Nämä skriptit on otettu käyttöön, jotta voisit käyttää Working Modelia entistä laaja-alaisemmin. Jokaisessa tuotekehittelyjakson vaiheessa Working Model laajentaa mahdollisuuksiasi. Se, mihin aiemmin kului päiviä, sujuu nyt muutamassa tunnissa, jolloin sinulle jää enemmän aikaa työhön, ja yhtiö säästää rahaa. Monet asiakkaistamme sanovatkin, että Working Model maksoi itsensä takaisin jo ensimmäisellä käyttökerralla.


Mahdollisuudet
Interaktiivisuus
Working Modelia käyttäessäsi voit vaikuttaa hallintaan simulaation ollessa käynnissä. Voit esimerkiksi muuttaa PID-säätimen säätöjä, mikäli tasapainossa on ongelma, tai muuttaa häiriösignaalia simulaation aikana testataksesi hallintalaitteen kestävyyttä.

Törmäyksen havainnointi
Working Model voi simuloida automaattisesti vuorovaikutusta monimutkaisten muotojen välillä törmäyksen havainnoinnin ja reaktion avulla. Se voi simuloida esimerkiksi nokkien lähdön, hammasrattaiden väljyyden tai pyörien pyörimisen ja luiskahtelemisen.

Useita esitystapoja
Voit katsoa simulaatioita useilla eri esitystavoilla. Katso kahden auton välinen isku vektorien, viivakaavioiden, palkkikaavioiden ja mittarien animaationa. Näkemällä mallit usealla eri tavalla esitettyinä katsojat ymmärtävät paremmin periaatteet, joita he ovat tarkastelemassa. 

torstai 14. helmikuuta 2013

SimWise4D analysointiin ja simulointiin

SpaceClaim ja Design Simulation Technologies ovat integroineet SpaceClaim Engineerin ja SimWise 4D:n
SpaceClaim, joka toimittaa maailman nopeimpia ja innovatiivisimpia 3D suoramallinnusratkaisuja, ja Design Simulation Technologies (DST), integroidun 3D dynaamisen liikkeen ja äärellisten elementtien analyysin ohjelmiston kehittäjä. SpaceClaim Engineer ja SimWise 4D on nyt integroitu, niin että SpaceClaimin geometriaa ja kokoonpanoa koskevat rajoitukset on siirretty liittämällä SimWiseen. Kun SpaceClaim-malli on siirretty SimWiseen, käyttäjät voivat:
  • suorittaa maailmantason dynaamisen liikkeen simulaatioita
  • suorittaa mallille äärellisten elementtien analyysin käyttäen dynaamisen liikkeen kuormia
  • integroida liikesimulaation ohjausjärjestelmiin samanaikaista simulaatiota varten
  • suorittaa näppäimistöanimaation monimutkaisen simulaation tulosten tarkastelemiseksi
Liittämällä ennakoivan ja älykkään SpaceClaim 3D suoramallinnusohjelmiston SimWiseen se luo täydellisen ympäristön sellaisten tuotteiden kehittämiseksi, jotka sisältävät 3D-osien liikkuvia kokonaisuuksia. Lisäksi hyödytään avoimesta tavasta, jolla voidaan editoida ja korjata geometriaa käyttämällä SpaceClaim Engineeriä.
SimWise on tehokas, joten se voi muuttaa ennakkosimuloinnin todellisuudeksi kaikille tiimeille riippumatta niiden koosta. Käyttäessään liittymää SpaceClaim Engineerin kanssa voidaan varmistaa, että simulaatio muodostaa kiinteän osan suunnittelujaksosta, jolloin tuloksena ovat paremmat tuotteet.DST
DST kehittää fysiikkaan perustuvia simulaatio-ohjelmistoja. Yhtiön tuotteita käyttävät koneenrakennuksen ammattilaiset rakentaessaan ja testatessaan mekaanisten suunnitelmiensa virtuaalisia malleja samoin kuin teknisten aineiden opettajat ja opiskelijat luokassa opettaessaan ja opiskellessaan fysiikkaa ja rakentamisen kinematiikkaa, dynamiikkaa ja koneenpiirustusta. DST:n tuotteiden SimWise 4D, Working Model 2D ja Dynamic Designer avulla käyttäjät arvioivat suunnittelusuoritusta suorittamalla kattavia ja tarkkoja simulaatioita. Insinöörit, opettajat ja opiskelijat voivat nopeasti suorittaa “mitä jos” analyyseja, löytää ja korjata suunnitteluongelmia sekä parannella ja vahvistaa suunnitelmia ilman, että tarvittaisiin fyysisiä prototyyppejä.
SpaceClaim Corporation
SpaceClaim, 3D suoramallinnusohjelmiston johtava toimittaja kehittää parasta suoramallinnusratkaisua konetekniikkaa ja tuotantoa varten. SpaceClaimin tunnustettua ohjelmistoa on helppo oppia käyttämään ja se on täysin CAD-neutraali. Sen avulla insinöörit ja muut teollisuuden ammattilaiset voivat nopeasti luoda uusia malleja tai muokata ja editoida olemassa olevaa 2D ja 3D geometriaa ilman perinteisen tietokoneavusteisen suunnittelun monimutkaisuutta.

AN-Cadsolutions on SpaceClaim ja SimWise4D:n valtuutettu edustaja.

keskiviikko 13. helmikuuta 2013

Geomagic Spark

Geomagic Spark rokkaa
Geomagic on tuonut markkinoille ohjelmiston Geomagic Spark, joka edustaa uutta vallankumouksellista lähestymistä suunnittelussa skannattujen tietojen perusteella.
Geomagic Sparkin 3D-skannauksen ja tietokoneavusteisen suunnittelun yhdistävien mahdollisuuksien ansiosta käyttäjät voivat entistä helpommin mallintaa takaisin ja integroida fyysisiä esineitä suunnitteluprosessiin, jolloin tuotteet saapuvat nopeammin markkinoille
Geomagic®, maailmanlaajuinen yhtiö, joka tarjoaa 3D-teknologiaa digitaalista todellisuutta varten, on julkaissut uuden 3D-skannaus ja tietokoneavusteisen suunnitteluohjelmiston Geomagic® Spark. Tämä uraauurtava uusi tuote on ainoa 3D-ohjelmisto, joka yhdistää Geomagicin lujaan 3D-piste- ja verkkoeditointialustaan perustuvan suoran 3D-skannausliittymän innovatiiviseen SpaceClaim®-alustaan perustuvaan kattavaan suoramallinnusohjelmistoon. Tämän lisäksi Geomagic Spark sisältää vakuuttavat kokonaisuuksien mallinnus- ja 2D-piirrosmahdollisuudet. Tuloksena on intuitiivinen ja vakuuttava tuote, jonka avulla sekä tietokoneavusteisen suunnittelun asiantuntijat että aloittelijat voivat luoda malleja käsitteellistämistä, prototyyppien luomista, valmistusta tai dokumentaatiota varten – helposti yhden ainoan kattavan ohjelmiston avulla.

Tehokkaat työkalut sisältävän Geomagic Sparkin suoramallinnuksen CAD-ympäristö perustuu liikepohjaiseen käyttäliittymään, yksinkertaiseen työntötyökalusarjaan ja tuttuun nauhapohjaiseen graafiseen käyttöliittymään. Nyt käyttäjät voivat taitavasti luoda tarkkoja, tuotantoon soveltuvia luotettavia malleja ja kokonaisuuksia käyttäen skannausta ja CAD-dataa samassa sovelluksessa muutaman minuutin kuluessa, jopa vain osittaisen skannausdatan pohjalta. Geomagic Sparkin tehokkuuden ansiosta auto-, elektroniikka-, teollisuussuunnittelu-, kulutustavara-, koneistus- sekä avaruus- ja lentokoneteollisuus voivat nopeuttaa tuotekehittelyä, tukea kommunikaatiota eri tiimien välillä, yksinkertaistaa suunnitteluprosesseja ja parantaa skannauksesta CAD:hen johtavien toimintojen luotettavuutta.
Geomagic Spark tarjoaa skannauksen ja suunnittelun todellisen integroinnin – kaikilla käyttäjätasoilla. Geomagicin skannauskokemuksen yhdistäminen innovatiiviseen suoramallintajaan antaa suunnittelijoille ja insinööreille mahdollisuuden toteuttaa luovaa inspiraatiota alkaen perustason todellisuuden tallennussovelluksista kuten takaisinmallinnuksesta ja jatkaen tuotesuunnitteluun ja muunteluun. Geomagic Spark on tehokas, kohtuuhintainen ja sen avulla tuote valmistuu nopeasti.Geomagic Spark perustuu SpaceClaim-sovellusohjelmaliittymään, jolloin Geomagicin pitkälle kehitetty skannausteknologia voidaan integroida saumattomasti SpaceClaimin suoramallinnus-mahdollisuuksiin. Mallinnuksessa käyttäjät liikkuvat vaivatta skannaus- ja muokkaustyökalujen välillä ja alusta mahdollistaa myös monien ulkopuolisten valmistajien SpaceClaim-ohjelmistoa varten kehitettyjen lisätoimintojen integroinnin, esimerkkeinä CAD-kääntäjät, CAE, CAM, renderointi yms.
AN-Cadsolutionsin edustuksessa oleva VisualMill CAM-ohjelmisto avaa suoraan SpaceClaim tiedostot. Kauttamme myös KeyShot animointi ja visualisointi ohjelmisto, johon myös saadaan vietyä SpaceClaim tiedostot suoraan. AN-Cadsolutions on Geomagic ja SpaceClaim ohjelmistojen valtuutettu edustaja. AN-Cadsolutions:lla on kokemusta SpaceClaim:stä vuodesta 2007.

DAVID 3D-skanneri


 DAVID on päivittänyt valo-ohjatun 3D-skannerin!
Nyt laitteistossa laadukkaampi kamera ja projektori.
Suurin tarkkuus jopa 0.04mm!DAVID valo-ohjattu skanneri (Structured Light Scanner)

Erittäin tarkkaa ja nopeaa 3D-skannausta lyömättömään hintaan: kokeile innovoivaa DAVID SL skannausjärjestelmää!

DAVID-SLS-1 skanneri käyttää innovatiivista valo-ohjausteknologiaa, joka mahdollistaa tarkan 3D-skannauksen vain muutamassa sekunnissa. Skanneri on siirrettävä ja voidaan sijoittaa helposti skannattavan pinnan eteen. Pelkkä klikkaus käyttäen hyväksi havaittua DAVID-ohjelmistoa käynnistää skannauksen - ja vain muutamaa sekuntia myöhemmin näkyy ruudullasi digitalisoitu 3D-malli! Tällä tavalla voit skannata kohteen kaikki sivut ja yhdistää ne sitten suljetuksi 360° malliksi. Modulaarinen laitteiston säätö mahdollistaa joustavan mukauttamisen kohteen mukaan - voit skannata kaikenkokoisia esineitä kolikosta sohvaan! Tulokset saa ulos tavallisissa 3D-tiedostomuodoissa (OBJ, STL, PLY) ja niitä voi prosessoida muissa sovelluksissa, esim. nopeaa prototyyppien luomista, tarkastamista, tuote-esittelyjä, arkeologiaa ja kulttuuriperintöä, taideteoksia, tietokoneanimaatioita, videopelejä yms. varten. Rajat määrittelee vain oma mielikuvituksesi!

Pakkauksen sisältö Huom! Uusi parempi projektori ja kamera
Teollinen kamera (DAVID-CAM-3-M) säädettävällä objektiivilla, toimitetaan nyt paremmalla ja entistä tarkemmalla kameralla (max. resoluutio 1280x960)
Videoprojektori erityisobjektiivilla, joka mahdollistaa laajan fokusalueen
(projektori on Acer K11+, minimi skannausetäisyys 9cm, maksimi etäisyys 3,4m, resoluutio 858x600)
USB-suoja-avain (dongle) DAVID-Laserscanner Pro Edition 3 -ohjelmistolla (lisenssillä)
Alumiininen asennusteline, jossa joustavat säätömahdollisuudet
Kolmijalka vakaata käyttöä varten
Kalibrointipaneelit (eri kokoja) erilaisia skannausvolyymeja varten
Kaikki tarvittavat johdot
Aloitusopas
Suurin tarkkuus on huimat 0.04mm

Skannerilaitteisto Acer K11+projektorilla ja DAVID-CAM-3-M kameralla toimitiloissamme esittelyssä ja testattavana.

Laitteistovaatimukset Normaali PC (Windows XP, Vista tai 7 - 32 tai 64 bittiä)
Kaksi vapaata USB-porttia
Suositus: 2 GHz CPU, 1 GB RAM, 3d graafiikkanäyttökortti (esim. NVIDIA GeForce tai ATI Radeon)torstai 7. helmikuuta 2013

Autodesk LT ohjelmistojen hyvitys kampanja

Autodesk LT ohjelmistojen hyvitys kampanja

·        Tarjous koskee AutoCAD LT (win & mac), Revit LT, AutoCAD Revit LT Suite, AutoCAD Inventor LT Suite ohjelmistoja

* 300€ hyvitys uudesta lisenssistä.
* 200€ hyvitys päivityksestä. Päivitykset versioista 2007-2012.

* Kampanja-aika 7.2.-25.3.2013 asti.

* Asiakas saa hyvityksen korkeintaan viidestä lisenssistä, myös 5-packista.

* Hyvitys haettava 30 päivän sisällä laskun päiväyksestä ja kuitenkin viimeistään 30.3.2013 mennessä.

* Hyvitys haetaan www.autodeskrebate.com/autocadlt sivulta.

* Hakemukseen pitää liittää lasku, josta tulee tulee ilmetä tuotteen kuvaus, Autodeskin tuotenumero (voi olla käsin kirjoitettuna), sarjanumero, montako lisenssiä ja myyjän nimi.

* Yrityksen tiedot tulee olla samat laskussa ja hakemuksessa. Lisäksi tili, jolle palautusta pyydetään tulee olla ko yrityksen nimissä.

* Vaikka asiakas olisi ostanut aiemman hyvityskampanjan aikana lisenssejä, voi hän uudelleen hyödyntää hyvityksen ostamalla jälleen max. 5 lisenssiä.


AN-Cadsolutions Autodesk sivut