tiistai 19. helmikuuta 2013

Geomagic käänteisen suunnittelun ohjelmistot AN-Cadsolutionsin edustukseen
Geomagic® on maailmanlaajuinen yhtiö, joka tarjoaa 3D-teknologiaa digitaalista todellisuutta varten.

Geomagic Sparkin integroitu ohjelmisto alkaa suoralla skannausliittymällä, joka tukee nykyisin Faro®, Hexagon® ja Creaform® skannereita ja sisältää myös mahdollisuuden ladata olemassa olevia skannaustietoja muilta skannereilta. Suunnittelijat voivat valita suuresta joukosta automatisoituja muokkausvälineitä muuntaakseen ja muokatakseen tiedot monikulmioverkoksi: otanta, häiriönpoisto, päällystys, verkon yksinkertaistaminen ym. Muutamissa sekunneissa suunnittelijat voivat siirtää verkon suoramallinnuksen CAD-ympäristöön. Intuitiivisten ja luotettavien mallinnustyökalujen käyttö – esimerkkinä kaarteiden, pintojen ja kappaleiden yhdellä painikkeella tapahtuva poiminta – yksinkertaistaa luotettavan geometrian luomista verkosta. Käyttäjät voivat sitten nopeasti suorittaa vertailun verkon ja kappaleen välillä ja valmistella interaktiiviset 2D tekniset piirrokset, selitykset, mitat jne. Geomagic Spark sallii käyttäjien tuoda ja viedä luontaisesti suuren joukon mekaaniselle tietokoneavusteiselle suunnittelulle tyypillisiä ja teollisuudenhaarojen kannalta neutraaleja tiedostotyyppejä (esim. PDF ja STEP), ja erilliset datansiirtomoduulit ovat saatavilla muille tuetuille tiedostomuodoille (esim. CATIA ja JT). Tämä 3D-tietojenkäsittelyn ja tietokoneavusteisen suunnittelun vakuuttava yhdistelmä tehostaa prosessia takaisinmallinnuksessa, tuotantokeskeisessä valmistuksessa, prototyyppien luomisessa, käsitemallinnuksessa, renderoinnissa ja dokumentoinnissa. Koska se tukee hyvin laajaa joukkoa tiedostomuotoja, Geomagic Spark on erittäin hyvässä asemassa voidakseen muodostua välttämättömäksi työkaluksi palvelukeskusten tuotantoympäristöissä.
Geomagic® Spark™ on ainoa tämäntyyppinen 3D-sovellus, ja se yhdistää saumattomasti suoran skannaustietojen käsittelyn, CAD-suunnittelun, tehokkaan 3D piste- ja verkkoeditoinnin, kokonaisuuksien rakentamisen ja 2D-piirtämisen yhden kattavan ohjelmiston puitteissa. Geomagic Spark sisältää teollisuuden tehokkaimmat skannaustietojen käsittelyn ja editoinnin työkalut yhden luontaisen ja kattavan suoramallinnuksen CAD-ohjelmiston sisällä. Tämä teollisuuden johtavan CAD-toiminnallisuuden ja 3D-skannauksen yhdistelmä viitoittaa tietä uudelle skannauksen ja tietokoneavusteisen suunnittelun yhdistävälle mallille, joka voi viime kädessä hioa tuotekehittelyä, parantaa prosessin tehoa, edesauttaa yhteistyötä ja tuoda tuotteet nopeammin markkinoille. Geomagic on kehittänyt Geomagic Sparkin – joka perustuu teollisuuden johtavaan tietokoneavusteiseen sovellusohjelmaliittymään SpaceClaim® – ja se on tarkoitettu sekä CAD-asiantuntijoille että niille henkilöille, jotka eivät käytä tietokoneavusteista suunnittelua. Käyttämällä suoramallinnuksen työkaluja Geomagic Sparkin intuitiivinen ohjaus ja alhainen oppimiskynnys mahdollistavat sen, että itsekukin voi olla tuottava CAD-suunnittelija. Käyttäjät voivat skannata tai tuoda pistepilviä suoraan sisään sovellukseen ja käyttää dynaamista työntötyökalua luodakseen ja muokatakseen nopeasti mallikappaleita. Ilman pidättelevää monimutkaista historiapuuta käyttäjät voivat myös vapaasti muuttaa suunnitelmia lennosta ja vaihtaa parametrejä rajoituksitta. Geomagic Spark on muokattavissa ulkopuolisten valmistajien lukuisten lisätoimintojen avulla ja se on helposti integroitavissa kaikkiin tärkeimpiin ulkopuolisiin CAD-ohjelmistoihin.

Geomagic Studio® on täydellinen työvälineistö skannattujen 3D-tietojen muuntamiseksi tarkoiksi pinta-, monikulmio- ja luonnollisiksi CAD-malleiksi. Geomagic Studio on olennainen komponentti tehdasvalmistustoiminnassa ja tarjoaa teollisuuden tehokkaimmat pistepilvien ja verkkojen editointitoiminnot sekä pitkälle kehitetyt pintatoiminnot älykkäänä ja helppokäyttöisenä sovelluksena. Tarkkojen 3D-tietojen käsittelytoimintojen lisäksi Geomagic Studio sisältää uskomattomat automaattiset työkalut, jotka kaikki mahdollistavat sen, että käyttäjät voivat tuottaa kaikkein korkealuokkaisimpia malleja huomattavasti lyhyemmässä ajassa ja kalliita työtunteja vähentäen. Takaisinmallinnusta, tuotesuunnittelua, nopeaa prototyyppien luomista, analyysia ja CAD-vientiä silmällä pitäen Geomagic Studio on juuri se oikea 3D-työkalu. Mukaan liitetyn ohjelmiston komentoliittymäversion ja uuden Python skriptiympäristön ansiosta Geomagic Studio tuo ennalta näkemättömät mahdollisuudet nopeuteen ja mukautettavuuteen sen vahvojen 3D-prosessointikykyjen lisäksi. Geomagic Studio tehostaa myös suunnitteluprosessia mahdollistamalla parametristen mallien saumattoman siirron tärkeimpiin CAD-ohjelmistoihin: CATIA®, Autodesk® Inventor®, CREO® Elements/Pro™ (Pro/ENGINEER™) ja SolidWorks®.


Geomagic Wrap
Kaikkien elämänalojen edustajat taiteilijoista arkeologeihin ja suunnittelijoista elokuvantekijöihin luovat täydellisiä 3D-malleja fyysisistä kohteista Geomagic Wrapin avulla. Wrap tarjoaa helppokäyttöisimmän, edullisen, nopean ja täsmällisen tien pistepilvistä 3D-monikulmiomalleihin. Geomagic Wrapin avulla käyttäjät voivat muuttaa pistepilvidataa, anturidataa ja sisään tuotuja 3D-tiedostomuotoja (STL, OBJ jne.) 3D-monikulmioverkoiksi käytettäväksi tuotantoa, analyysia, suunnittelua, viihdettä ja arkeologiaa varten.


Geomagic Qualify
Geomagic Qualify tarjoaa korkeimman tarkkuuden, nopeuden ja kattavan raportoinnin mallikappaleiden laadusta ensimmäisten kappaleiden tarkastusta, tuotannon tarkastusta ja alihankkijoiden valvontaa varten käyttäen siihen CMM- ja laserskannausvälineitä. Ohjelmiston mukana toimitetaan veloituksetta CAD-tuontityökalut ja profiilianalyysi, mikä auttaa valmistajia parantamaan nopeasti tuotteen ja valmistuksen laatua, identifioimaan prosessia koskevat kysymykset ja kohottamaan tuottavuutta. Pitkälle kehitetyt GD&T, luotaus- ja mitoituksen tarkistustoiminnot mahdollistavat kappaleiden nopean ja tarkan mittauksen, ja Geomagic Qualify sisältää älykkään mahdollisuuden luoda raportteja 3D PDF-muodossa. Geomagic Qualifyn automaatioalusta tarjoaa mahdollisuuden tehostaa lähes kaikkia prosesseja, vähentää ihmistyövoiman käyttöä mittauksessa ja tallennuksessa, vähentää mittaukseen kuluvaa aikaa ja nostaa selvästi R&R-tuloksia. Geomagic Qualifyn asiakkaat voivat vähentää merkittävästi tuotannon hukka-aikaa, lisätä tarkkuutta ja parantaa osien laatua valmistuksen aikana ja sen jälkeen.


Geomagic Qualify Prope
Työstökoneliikkeille ja pienimuotoisempaan tuotantoon, jossa halutaa nousta korkeammalle manuaalisista prosesseista, Geomagic Qualify Probe tarjoaa kohtuullisen hinnan, käytettävyyden ja tarkkuuden, jota tarvitaan siirtymiseksi mallikappaleiden tarkkaan ja nopeaan tarkastukseen. Geomagic Qualify Probe tarjoaa erittäin helppokäyttöisen ja kohtuuhintaisen 3D-tarkastusohjelmiston, joka toimii yksinomaan anturitietojen perusteella ja raportoi mallikappaleiden laadusta vertaamalla mittauksia automaattisesti olemassa oleviin CAD-tietoihin, mikäli niitä on saatavilla, tai muihin vertailutietoihin. Geomagic Qualify Probe yhdistää Geomagic Qualifyn teollisuuden johtavassa asemassa olevat työkalut anturitietoihin ja laitteisiin. Nopea ja automaattinen raportointi 3D PDF:nä ja Microsoft Office -tiedostomuodoissa mahdollistaa sen, että tulokset ovat nopeasti kaikkien osapuolten käytettävissä, mikä auttaa suuria tiimejä ymmärtämään tuotantoon liittyviä kysymyksiä nopeammin. 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti