torstai 28. kesäkuuta 2012

Fourth Axis neljäs akseli Roland MDX-15 ja MDX-20 koneille


Fourth-Axis pyörittävät neljännet akselit Roland MDX-15 ja MDX-20 jyrsinkoneille.

Lisäämällä neljännen akselin MDX-15 tai MDX-20 koneeseen niin saat lisää mahdollisuuksia koneen käyttöön. Laite mahdollistaa pyöreän kappaleen skannauksen sekä koneistuksen.

15HR MDX-15 koneelle
-tarkkuus: 4000 askelta / pyörähdys
-max. Aihion halkaisija 60mm

20HR MDX-20 koneelle
-tarkkuus: 6000 askelta / pyörähdys
-max. Aihion halkaisija 70mm

MDX-15 ja MDX-20 jyrsinkoneeseen saa lisää tehoa Proxxonin käsijyrsimellä. Jotta käsijyrsin saadaan kiinnitettyä Rolandin koneeseen, niin tarvitaan kiinnitysholkki. Tällä erikoisvalmisteilella holkilla pystytään koneistamaan myös terä vinossa.

keskiviikko 20. kesäkuuta 2012

Rhinoceros koulutus KraaKraa yritykselle


”Pienelle yritykselle helposti lähestyttävät ohjelmistot ja asiantunteva opastus niiden käyttöönotossa ovat kullanarvoisia.Suunnitteluohjelmien perusteiden omaksuminen ja oman työn kannalta oleellisten työkalujen löytäminen onnistui helposti ja tehokkaasti ammattilaisen opastuksella Opittujen taitojen vieminen tuotteidemme suunnittelu ja valmistusprosessiin on tehnyt työstäni mielekkäämpää ja parantanut sen kannattavuutta. ”

Puuseppä Matti Hänninen, Kraa Kraa

Puisia silmä- ja aurinkolasinkehyksiä valmistavan Kraa Kraa perustaja Matti Hänninen tutustui suunnitteluohjelmistojen ominaisuuksin ensi kertaa opiskeluaikoinaan. Tekninen suunnittelu tuntui kuitenkin perinteitä arvostavasta käsityöläisestä vieraalta. Matti kertoo aikaisempien tietokonekokemustensa rajoittuvan lähinnä satunnaiseen teklstinkäsittely ja taulukkolaskentaohjelmien käyttöö. Saatuaan idean puisista silmäalasinkehyksistä hän huomasi nopeasti mahdollisuuksia tietokoneohjatussa jyrsinnässä. Tekniikkaa hyödyntämällä tuote voitaisiin valmistaa tehokkaammin, tuotteen laatu paranisi ja aikajänne kehyksen suunnittelun ja myymisen välillä lyhenisi merkittävästi. Sujuvan työskentelyn edellytyksenä oli kuitenkin sopivan suunnitteluohjelmiston löytäminen ja sen käyttöön perehtyminen.

Asiassa käännyttiin asiantuntijan, AN-Cadsolutionsin Antti Sulkasen puoleen. AN Cadsolutions tuo maahan suunnitteluohelmistoja sekä mallinnus ja jyrsintälaitteistoja. Tämän lisäksi yritys kouluttaa asiakkaita ohjelmistojen käytössä ja laitteistojen käyttöönotossa.
Silmälasien valmistusta pohdittiin yhdessä ja suunnittelussa käytettäväksi ohjelmaksi valittiin Rhinoceros. Valintaan vaikutti ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien ja helpon lähestyttävyyden vuoksi sen helppo integroitavuus myös valmistuksen työvaiheisiin. Matti Ilmoittautui Rhinoceros-peruskurssille oppiakseen välttämättömät tiedot ja taidot ohjelman käyttämiseksi omassa työssään.

” Kurssi oli nopeatempoinen ja tehokas. Yksilöllistä opastusta ja vastauksia kysmyksiin sai aina tarvittaessa. Ensimmäiset kuvat kehyksistämme piirsin jo ensimmäisen kurssipäivän iltana.” Matti kertoo

Kaksipäiväisestä kurssista jäi käteen paljon toivottua enemmän. Kurssin jälkeen ohjelmistoa on käytetty paitsi kehysten suunnitteluun, myös uusien työvaälineiden kehittämissen ja kehysten mallintamiseen asiakkaille näytettäväksi. Kurssilta saatu materiaali on selattu hiirenkorville ja tieto ohjelmiston tuomista mahdollisuuksista on poikinut jo joitain uusia tuoteideoitakin.

”Uutuuksia pidän vielä toistaiseksi vakan alla. Haluan varmistua tuotteideni laadusta ennen niiden esittelemistä. Sen voin kuitenkin kertoa että tekninen suunnittelu ja sen tuomat hyödyt ovat suuressa roolissa näissä ja tulevissa tuotekehityshankkeissa. Monet ideat ja ratkaisut ovat syntyneet vasta huomattuani mitä kaikkea uuden tekniikan avulla on mahdollista saada aikaiseksi.”

tiistai 19. kesäkuuta 2012

V-Ray 1.5 for Rhino

V-Ray 1.5 for Rhino tarjoaa visualisoinnin ammattilaisille huippuunsa kehitetyn ratkaisun, joka generoi ennennäkemättömän realistisia korkealaatuisia kuvia.

Rhinon käyttäjät kaikilta alueilta - tekniikasta ja tuotesuunnittelusta 3D-animaatioon - luottavat V-Rayhin nopeana, helppona ja kustannustehokkaana tapana renderoida heidän korkeimman tason kuvansa.

V-Ray for Rhino: keskeisimmät ominaisuudet

RENDEROINNIN YDIN

Tehokas monisäikeinen sädeseurantakone - V-Ray on optimoitu erityisesti säteen seurantaa varten, jolloin käyttäjät voivat luoda monimutkaisia varjostuksia, alueiden varjoja, kameraefektejä ja globaalin valaistuksen ennennäkemättömällä nopeudella ja tarkkuudella.Interaktiivinen renderointi - V-Ray RT on vallankumouksellinen renderointiväline, joka tarjoaa välittömän palautteen ja tehostavan näkymän asettelun. Koska V-Ray RT perustuu samaan vahvaan sisältöön kuin V-Ray, se tarjoaa saumattoman siirtymisen V-Ray RT:n ja tuotantorenderoinnin välillä. Satunnaisotokset parantavat lähes vaakasuorien tai pystysuorien viivojen antialisointia.

VRayProxy - VRayProxy on välttämätön työkalu näkymämuistin hallintaan ja valtavien geometriamäärien renderointiin. V-Ray Proxy kohteet ladataan ja puretaan dynaamisesti renderoinnin aikana, mikä säästää olennaisia RAM-voimavaroja.

Siirto - Valvo siirtämistä materiaaliselle pohjalle ja luo yksityiskohtaista geometriaa renderoinnin aikana maksimaalisella muistin teholla.

MATERIAALIT & VARJOSTUS

Aineellisuuteen pohjautuvat materiaalit - Luo fyysisiin ominaisuuksiin pohjautuvia materiaaleja käyttäen V-Rayn monipuolisia varjostuksia.
Materiaalin ennakkonäkymä - Katso materiaaleja ennakkoon tarkasti ja tehokkaasti. Kun näkymä on luotu, se säilytetään myöhempää käyttöä varten.
VRayDirt - Simuloi säde-etäisyyteen perustuvaa esineiden kulmien ja halkeamien varjostusta. VRayDirtiä voi käyttää hyvin monenlaisten efektien luomiseen, mukaan lukien ympäröivän sulkeuman renderoinnit.
Lisääminen (heijastukset ja taittumiset) - Nopeuta renderointia lähentämällä ja kätkemällä kiiltävien heijastusten ja taittumisten vaikutuksia.
Hajottaminen - Seuraa ja taita valoa sen aallonpituuden perusteella.
Alfa-läpinäkyvyys - Luo materiaaleja alfa-läpinäkyvyydellä.
Proseduraaliset tekstuurit - Käytä proseduraalisesti luotuja tekstuureja:
• Mureneva graniitti
• Lika
• Marmori
• Kallio
• Savun käännös
• Nahka
• Lumi
• Tahraläiske
• Stukko
• Vesi
• Puu


Väritila - Hallitse tekstuurien sisäänmenogammaa käyttäen Linear, Gamma Corrected tai sRGB vaihtoehtoja

VALOT & VALAISTUS

Dome Light - Luo yksinkertainen, artefakteista vapaa kuvaan perustuva valaistus käyttäen Dome Lightia. Sen vahva otos analysoi HDR-kuvia ja optimoi valon seurannan ja globaalin valaistuksen tarkkuuden.
IES Light - Käytä fotometrisiä tietoja luomaan tarkka valon määrittely.
Sphere Light - Luo pallon muotoisia aluevaloja.AURINKO & TAIVAS

RDK Sun - VRaySun/ Sky järjestelmä on yhteensopiva RDK Sunin kanssa.
Sky Options - Hallitse taivaan ominaisuuksia auringosta riippumatta.
Sky Models - Täsmennä taivaan ulkoasua käyttäen Preetham et al, CIE Clear tai CIE Overcast malleja.GLOBAALI VALAISTUS

Optimoidut globaalin valaistuksen ratkaisut - V-Ray tarjoaa useita optimoituja ratkaisuja globaalin valaistuksen luomiseen ja antaa taiteilijoille heidän kaipaamansa täydellisen hallinnan ja joustavuuden.
Ympäröivä sulkeuma - Luo varjostus, joka perustuu esineen läheisyyteen ja vahvista globaalin valaistuksen yksityiskohtia lisäämättä olennaisesti renderointiaikaa.
Seurannan kynnys - Vähennä valon kätkemisen artefakteja ja paranna kiiltävien heijastusten ja taittojen ulkonäköä käyttämällä aikaa säästävää ominaisuutta - Käytä valon kätkemistä kirkkaille säteille.

KAMERAT & OPTIIKKA

Fyysinen kamera - Renderoi mitä tahansa vakiokameraa käyttäen kameran fyysisiä ominaisuuksia, mukaan lukien kentän syvyys ja liike-epäterävöinti.
Objektiivitehosteet (Kirkkaus / Hehkeys) - Simuloi luonnollisen objektiivin tehosteita, joita sattuu kuvattaessa kohokohtia.

RENDEROINNIN TULOS

DR Spawner - Käynnistä jaetun renderoinnin isännät avaamatta Rhinoa.
Color Mapping - Kiinnitystaso määrittelee huipputason kirkkaiden värien kiinnittämiseksi. Sovellus käyttää värikartoituksen ohjausta vain laskelmia varten soveltamatta sitä lopputulokseen. Linear Workflow soveltaa käänteistä kirkkauden korjausta kaikkiin materiaaleihin yksinkertaistaen Linear Workflown säätöaikaa.
V-Ray Frame Buffer (VFB) - Region Render täsmentää renderoitavan näkymän osan. Historia tallentaa renderoinnin VFB:n välimuistiin yksinkertaistaen renderointien vertailua. Vertailu lataa kaksi renderointia suoraan VFB:hen A/B vertailun hallinnalla. Materiaali ID tukee materiaali ID:n kanavien renderointia jälkikäsittelyä varten.
Rhino RDK tuki - V-Ray 1.5 for Rhino tukee Rhino Document Sunia, Edge Softeningia, Shutliningia ja Displacementia.

lauantai 9. kesäkuuta 2012

GrafiCalc Mekaniikkasuunnittelun automaatio työkaluja
AN-Cadsolutions on ottanut edustukseen GrafiCalc ohjelmiston.


GrafiCalc® Mekaniikkasuunnittelun automaatio työkaluja

Ratkaise kriittisiä tekniikan haasteita ennen sitoutumista yksityiskohtaiseen suunnitelmaan millä tahansa CAD:lla.
GrafiCalc on CAD-neutraali ohjelmisto, jonka avulla käyttäjät voivat saavuttaa radikaalia parannusta suunnitteluun ja valmistettujen tuotteiden testaukseen käytettävästä ajasta ja kustannuksista. GrafiCalcilla käyttäjät voivat ratkaista monia tekniikan haasteita aikaisemmin suunnittelun aikana, kun konfliktit on helppo havaita ja halvempi korjata.

Tärkeimmät hyödyt
  • Automatisoitu graafinen laskenta
  • Tarkkuusgeometria
  • Suunnitteluyhteydet ja mekanismit
  • Suorita toleranssianalyysit
  • Tuottavuuden varmistaminen
  • Suunnitteluvaihtoehtojen arviointi
  • Käyttää hyväksi olemassa olevia suunnittelun työkaluja.
  • Kelvollisten ratkaisujen uudelleenkäyttö

GrafiCalcin avainominaisuudet
GrafiCalcin avulla käyttäjät voivat yhdistää geometrian, mitat ja laskelmat yhteen työlistaan auttamaan suunnittelun haasteiden toiminnallisten tarkoituksien havaitsemisessa. Sitten syöttö tai toivotut tulokset voidaan todeta, kysyä ja saada vuorovaikutteisen suunnittelun päätöksentekoa tukevia tietoja ja optimaalisia ratkaisuja.
Geometrinen käyttäytymiseditori - 2D-parametrinen luonnos, joka on suunniteltu toimintamallinnukseen päättely- ja johtopäätösominaisuuksineen. Verrattavissa luonnokseen, joka löytyy kaikista nykyaikaisista CAD-sovelluksista.

Automatisoitu graafinen laskenta - Kahdeksankymmentäkahdeksan (88) laskelmaa sisäänrakennettuja toimintoja tarjoaa automatisoidun vastauksen yksinkertaisesti lähtötietoja klikkaamalla. GrafiCalc eliminoi virtuaalisesti yksitoikkoisia matemaattisia laskelmia ja yhtälön ratkaisua tuotteen suunnitteluprosessissa.

Assosiatiiviset mittaukset - Lineaariset, säteittäiset ja kulmamitat voidaan rajoittaa mihin tahansa funktion mallin kohtaa. Ulottuvuuden arvot voidaan upottaa interaktiivisiin laskelmiin. Monissa tilanteissa tämä toiminto poistaa pitkäveteisiä trigonometrisia laskelmia.

Goalseek - 2D-käytösmallintamisen ominaisuuden avulla voit ratkaista suunnittelun haasteita, jotka hyötyvät optimoinnista. Kyseessä voi olla mikä tahansa muoto, sijainti tai istuvuuteen liittyvä suunnittelukriteeri.

Liikkeen simulointi - Arvogeneraattorit voidaan asettaa tuottamaan vapaavalintaisesti mistä tahansa geometriasta mihin tahansa arvoon, simuloimaan mitä tahansa kuviteltavissa olevaa mekanismia ja konesuunnittelua. If- ja Else -funktiot ovat käytettävissä tapahtumaohjatussa simuloinnissa.

Jälkitoiminto - Luo liikeradat ja ympäristön tilan ja häiriöiden analyysiin.

Transientti tiedonkeruu mahdollisuus kerätä tietoja ulottuvuudesta ja laskusoluista taulukkomuodossa leikepöydälle, joka voidaan liittää Exceliin analysoitavaksi.

Geometria-assosiatiiviset ohjelmoitavat laskimet kaksisuuntaisten linkkien osarutiinien geometrian, mittojen ja laskelmien määrittelemiseen laskentataulukossa. Laskimet on mahdollista liittää toisiinsa, jolloin syntyy tehokkaita ongelmanratkaisualustoja. Tarkistetut laskentataulukot on mahdollista säästää tai käyttää uudelleen.

Toleranssianalyysi - simuloi valmistusvarianssin vaikutuksia toimintamalliin. Välittömät tulokset Monte Carlon staattisesta toleranssianalyysistä auttavat sinua asettamaan optimaaliset toleranssit. Tulokset on mahdollista viedä Exceliin. Sallii älykkään välityksen laatuvaatimusten ja tuotantotehokkuuden välillä.

Tekstityökalu muokattavilla fonteilla ja tyyleillä Function-mallin kommentointiin laskentataulukossa.

2-suuntainen Dynamic Data Exchange (DDE) Excelillä

Tuonti ja vienti DXF-tiedostoille mistä/mihin tahansa suosittuun CAD-sovellukseen.
GrafiCalc toimii missä tahansa tietokoneessa, jonka käyttöjärjestelmänä on 32- tai 64-bittinen XP, Vista tai Windows 7.Miksi GrafiCalc?
On yleisesti hyväksyttyä, että suunnittelun alkuvaiheessa tehdyillä päätöksillä on mahdollisimman suuri vaikutus tuotteen suorituskykyyn ja hintaan. GrafiCalcilla voit tutustua suunnittelun vaihtoehtoihin, optimoida suorituskyvyn ja varmistaa tehokkuuden aikaisemmassa vaiheessa suunnittelua, kun konfliktit ovat helpoimpia havaita ja halvimpia korjata.

Saumaton geometrian fuusio, laskelmat ja optimointi yhdessä GrafiCalcin sovelluksessa tarjoaa selkeän ympäristön, joka parantaa merkittävästi "aivoriihiä" ratkaistaessa suunnittelun ja tekniikan haasteita. GrafiCalcilla voit keskittyä tekniikkaan sen sijaan, että ratkaisisit pitkiä yhtälöitä ja suorittaisit tylsiä matemaattisia laskelmia.

GrafiCalcilla voit hakea Monte Carlon tilastollisen analyysin alkuvaiheessa selvittääksesi, mikä yhdistelmä suunnitteluparametreja aiheuttaa tehokkuusongelmia. Käänteisen toleranssin analyysiä voidaan käyttää varmistamaan, että prosessin ominaisuudet pystyvät toimittamaan halutun laatutavoitteen. Analyysin työkalut ovat sellaisen käyttöliittymän takana, joka on suunniteltu insinöörin käytettäväksi tilastoasiantuntijan sijaan.
GrafiCalcin verkkotulokset ovat tunnustettuja suunnittelun parametreja, jotka auttavat sinua kehittämään kerralla oikein innovatiivisia tuotteita nopeammin.