sunnuntai 15. huhtikuuta 2012

SpaceClaim 2012 uudet ominaisuudet


 

SpaceClaim 2012, uudet ominaisuudet

Mitä uutta 2012 lyhyesti

Yhteenveto

 • Joustava konfigurointi laajamittaista yritys- ja viranomaiskäyttöä varten
 • Parannettu eräajotiedostojen muuntaminen SpaceClaimiin ja sen pohjalta
 • Helppo katselu yhteistyön parantamiseksi
 • 2D- ja 3D-käyrien puhdistus
 • Reikien tunnistus ja muokkaus
 • SketchUp-mallien muuttaminen täsmällisiksi kappaleiksi
 • JT yhdessä PMI-viennin kanssa
 • Suurten osien ja piirustusten merkittävästi parannettu käsittelyteho
 • Asiakkaan ohjaamien piirustusten parannukset

Yksityiskohdat

Mallin valmistelu

 • Pienten käyrien puhdistus, kaksoiskäyrät, rakojen määrittely
 • Käyrien sovitus
 • Automaattinen lohjenneen sivun korjaus
 • Reikien tunnistus

Yhteentoimivuus

 • SketchUpin hyödyntäminen ja ominaisuuksien tunnistus
 • JT PMI -vienti ja ei-semanttinen JT PMI -tuonti

Mallinnus

 • Uskomaton suorituskyvyn paraneminen
 • Edistyksellinen reunan kääntäminen ja kartion käsittely
 • Standardireiät lieriöpinnoilla
 • Viisteen luominen kulman mukaan
 • Useita toiminnallisia ja käyttöliittymäparannuksia

Yksityiskohdat

 • Hajotuskuvat
 • Poikkileikkaukset: oikaistu & avattu
 • Selitysten tarkistus
 • Tekstin koon muuttaminen ja sovittaminen
 • Linkit huomautuksina
 • Edistykselliset BOM-kaavaimet
 • BOM-lajittelu
 • Parannetut piirrosominaisuudet
 • Kaaren mitat
 • Tukee useampia reikätyyppejä

Ohutlevyt

 • Automaattisesti kaltevat kulmat
 • Yksittäiskielekeominaisuudet
 • Paljon pieniä parannuksia

Grafiikka

 • Ympäristöheijastukset
 • Uusi valaistuskaavio
 • Parannettu valikoima ehostusta ja räätälöintiä

IT

 • Helppokäyttöinen katselusovellus ja laajennukset
 • Eräajotiedostojen muuntaminen kaikkiin ja kaikista SpaceClaim-formaateista
 • Aloitusosat
 • Käyttäjäasetusten keskitetty hallinta
 • FIPS:n mukainen

Ohjelmointirajapinta (API)

 • Lopullinen versio API.V9
 • Parannettu käyttöliittymähallinta ikkuna-animaatioille
 • Parannettu pääsy ohutlevyille
 • Parannettu pääsy huomautuksiin ja dataan

Partnerit

 • Luxion Keyshot 3 suora integrointi
 • Geomagic integration
 • Comet Solutions integration
 • ITP new SpaceClaim OEM product eurooppalaisia avaruusyhtiöitä varten
 • CRTech meshing product for CRTech SpaceClaim
 • Aptia nesting integration
 • SigmaNEST nesting integrationSpaceClaim, johtava helppokäyttöinen tekniikan, mekaanisen suunnittelun ja tuotannon 3D-suunnitteluohjelma, ilmoitti uuden SpaceClaim Engineer 2012 -version tulosta. Tämä versio tuo merkittäviä uusia mahdollisuuksia ohjelmakoodin purkamiseen, mallin valmisteluun simulaatiota varten, tuotantoon ja datan uudelleenkäyttöön. Nämä uudet ominaisuudet perustuvat SpaceClaimin tavoitettavuuteen, helppokäyttöisyyteen ja mataliin kokonaiskustannuksiin mahdollistaen sen, että entistä useammat insinöörit, suunnittelijat ja analysoijat voivat täydentää projektejaan SpaceClaimin innovatiivisen suoran 3D-mallinnusteknologian avulla.

Helppokäyttöisyys yhdistettynä alhaisempiin kustannuksiin takaa sen, että SpaceClaimin kokonaiskustannukset ovat alle 50 % perinteisten CAD-tuotteiden kustannuksista. Tämän version avulla SpaceClaim jatkaa levittäytymistä markkinoille, joilla sen ainutlaatuiset työkalut kohdistuvat aiemmin ratkaisemattomiin ongelmiin ja joilla SpaceClaim Engineer täyttää täysin käyttäjien CAD-tarpeet. SpaceClaim jatkaa levittäytymistä markkinoille, joilla perinteiset tietokoneavusteiset suunnitteluohjelmat ovat väärä tuote perustehtäviä varten ja joilla vaaditaan helppokäyttöisyyttä, yhteentoimivuutta ja kypsyyttä, jotta insinöörit, suunnittelijat ja koneenkäyttäjät voisivat käyttää 3D-sovelluksia.

“Ennen SpaceClaimiä en voinut tehdä työtäni 3D-muodossa”, sanoo Steve Tyler, omistaja, Austmarinetech. “Meillä on työn alla niin paljon erilaisia suunnittelumuutoksia, ettei kannattanut hukata aikaa, puhumattakaan investoinnista, ominaisuuksiin perustuvan CAD-ohjelman käyttämiseksi. SpaceClaimin avulla voin avata alihankkijoiden 2D- ja 3D-piirrokset, yhdistää ne yhteen suunnitelmaan ja tehdä muutokset lennossa. Suora mallinnuskäyttöliite antaa minulle päivitykset välittömästi ja mahdollistaa kommunikoinnin niiden tiimin jäsenten kanssa, jotka eivät puhu englantia. Kaiken kaikkiaan SpaceClaim on parantanut toimintaani puolta paremmaksi ja muuttanut elämäni paljon helpommaksi.”

“SpaceClaim 2012 merkitsee uutta virstanpylvästä yhtiölle. SpaceClaim on nyt selvästi kaikkein kypsin uuden sukupolven 3D CAD-tuotteista, ja tavoitteenamme on nyt, että SpaceClaim Engineer valittaisiin koko suunnitteluprosessin mallityökaluksi, ei ainoastaan yksittäisiin tehtäviin”, sanoo Chris Randles, SpaceClaimin pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. “Perinteiset parametreihin ja ominaisuuksiin perustuvat työkalut ovat saavuttaneet markkinoilla laajenemisensa rajat, mutta edelleen on olemassa valtavat vapaat markkinat 3D CAD-tuotteita varten. Useimmat käyttäjät käyttävät edelleen 2D- tai 3D-tuotteita, joilla on rajoitetut mahdollisuudet ja heikko yhteentoimivuus. SpaceClaim on innovatiivinen, kohtuuhintainen ja helposti saatavilla. Sen ansiosta kenen tahansa käyttäjän on yhtä helppo luoda, dokumentoida ja jakaa 3D-suunnitelmia kuin käyttää yleisimpiä toimiston tuotantotyökaluja. Olemme mukana todistamassa 3D CAD-työkalujen demokratisoitumista.”
  
SpaceClaim 2012:n uusiin ominaisuuksiin kuuluvat:
 • Uusi SketchUp-muunnos löytää alueet, joilla SketchUpin likimääräinen, monitahoinen geometria oli saatu analyyttisistä pinnoista kuten lieriöt ja kartiot, ja korvaa ne automaattisesti täsmällisellä geometrialla.
 • Lukuisat luotettavat muokkausmahdollisuudet kuten kartion työstäminen, pinnan kääntäminen ja vastakkaisen kulman viistot lisäävät SpaceClaimin johtoasemaa suoramallinnuksessa.
 • Tuotannon älytyökalut, kuten standardireikien tunnistaminen ja muokkaaminen muuttavat SpaceClaimin entistä käytännöllisemmäksi koneistamoissa ja yksityiskohtaisessa suunnittelussa.
 • Huomattavat suuria kappaleita ja piirustuksia koskevat suoritustehon parannukset vahvistavat, että SpaceClaim on nopein saatavilla oleva 3D-suoramallinnin.
 • Uusi kevyt katselulaite ja Microsoft-lisälaitteet, joiden avulla on mahdollista katsoa malleja yhteensopivien ohjelmien kuten Microsoft Outlook ja Explorer avulla, samoin kuin uudesta erillisestä sovelluksesta.
 • JT yhdistettynä PMI-vientiin lisänä olemassa oleviin ominaisuuksiin tekee SpaceClaimistä kaikkein kattavimman tällä hetkellä markkinoilla olevan JT-editorin.
 • Yksityiskohtia koskevat parannukset kuten hajotuskuvat, oikaistut ja avatut näkymät, kaaren pituusmitat, tekstin sovittaminen ja tarkistustyökalut sekä BOM-kaavaimet antavat useammille käyttäjille mahdollisuuden luoda yksityiskohtaisia piirustuksia SpaceClaimin avulla.
 • Uusi joukko 2D- ja 3D-käyrien korjausvälineitä yksinkertaistaa työskentelyä olemassa olevien piirustusten ja rautalankamallien parissa ja niiden muuttamista kiinteiksi malleiksi.
 • Useat ohutlevyparannukset, jotka koskevat ennennäkemätöntä syvyyttä, mukaan lukien kaltevat laipat, nopeampi avaaminen, hitsauskielekkeet ja parannettu identifiointi ja vuorovaikutus ohutlevyn ominaisuuksien kanssa.
 • Ympäristön heijastuksen ja koostumuksen ansiosta käyttäjät voivat työskennellä interaktiivisesti realistisemmalta näyttävillä malleilla.
 • Käytettävyyttä koskevat parannukset kuten parannettu valinnan hahmotus ja valinnan pienennetty esitys muuttavat suurten mallien parissa työskentelemisen helpommaksi.
 • Joustava konfigurointi ja IT-ystävälliset vaihtoehdot helpottavat laajamittaista käyttöä yritys-, viranomais- ja opetusalan asiakkaille.
 • Parannettu yhteentoimivuus ja tuki ohjelmille KeyShot 3, Creo 1.0, SolidWorks 2012 ja Inventor 2012 takaa yhteensopivuuden kollegojen, asiakkaiden ja alihankkijoiden datan kanssa.
 • Parannettu eräajotiedostojen käännösohjelma tukee nyt kaikkia formaatteja, joita SpaceClaim pystyy lukemaan ja kirjoittamaan.
 • Laajennettu API-kate sisältää nyt pääsyn useampiin ohutlevyparametreihin, piirustusten katselumahdollisuudet ja kehittyneet massaominaisuudet.
 “SpaceClaim ja Google SketchUp jakavat pitkäaikaisen vision, jonka tarkoituksena on mahdollistaa kaikille työskentely 3D:ssä. SpaceClaimin kyky muuttaa SketchUp-tiedostot täsmällisiksi tiedostoiksi, jotka sopivat tuotantoon ilman uutta mallinnusta, tarjoaa mekaanisille SketchUp-käyttäjille mahdollisuuden toteuttaa visionsa nopeammin ja auttaa SpaceClaim-käyttäjiä käyttämään hyväkseen miljoonia malleja, jotka ovat saatavilla meidän 3D-varastossamme”, sanoo Tom Wyman, Google SketchUpin liiketoiminnan kehitysjohtaja.
SpaceClaim yli kaksinkertaisti asennetun pohjansa vuonna 2011 ja tarjoaa yhä useammille käyttäjille mahdollisuuden olla tuottelias 3D-alueella lisäten arvoa tuottajan jo tekemiin CAD-investointeihin. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat nopeasti ottamassa SpaceClaimin omakseen CAD-työkaluna ja suuret organisaatiot käyttävät sitä koneteollisuudessa työkaluna, joka täydentää kestävän tuotannon CAD-sovelluksia ja laajentaa täten 3D:n käytön tuotekehityksen koko elinkaareen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti