keskiviikko 8. huhtikuuta 2015

VCarvePro kaiverrusohjelma uusi versioUUTTA VCarve Pro V8:ssa
Sisältää huomattavia parannuksia kaikille nykyisen ohjelmiston (V7.5) alueille. Merkittävin muutos on kyky tuoda ja luoda työstörata 3D-mallille (.STL, .OBJ, jne.) sekä toiminnallisuus tuoda useita Verctric Clip Art –malleja (V3M) 3D-kokoonpanoja varten, joita voidaan myös 3D-koneistaa.

3D tuonti ja kokoonpano työkalut
Suurena uudistuksena tuki tuoda ja luoda työstöratoja 3D-malleihin. Alla kohokohdat uusista 3D-työkaluista:
·         Osien ja 3D-mallien tuonti
·         Osien muokkaus ja hallinnointi
·         Osien ominaisuudet
·         Luoda vektorirajoja valituista osista
·         Kappaleiden tasoitus
·         Skaalata mallin korkeus
·         Pilkkoa malli
·         Varjostus
·         kuvakirjasto välilehti

Ylhäällä on uusi mallinnusvälilehti (Modeling Tab), mistä löytyy kuusi 3D-malli työkalua(3D Model Tools). Työkalut ovat vasemmalta oikealle lueteltuna: Tuo osa tai 3D-malli, Osan ominaisuudet, Luo vektoriraja valituista osista, Silota osat,  Skaalaa mallin korkeus, Pilko malli.

Uusi 3D-toiminnallisuus mahdollistaa tuoda osan tai 3D-mallin (Import a Component or 3D Model) VCarve Pro:hon useissa eri tiedostotyypeissä.  Jos työskentelet verkkopohjaisen 3D-mallin kanssa toisella mallinnusohjelmalla (STL, 3DM, SKP, 3DS, ASC, PRJ, DXF, LWO, WRL and OBJ) voit tuoda yksittäisen mallin. Tämä voidaan skaalata, sijoittaa ja työstää käyttäen uusia 3D Rouhinta ja 3D Viimeistely työstöratoja. Lisäksi 2D ja 2.5D työstöradat VCarve Pro:ssa voidaan yhdistää näihin 3D-työstyratoihin jotta saadaan esim. tarkkoja taskuja ja poran reikiä.
3D-toiminnot VCarve Pro:ssa tarjoavat entistä enemmän kokoonpano ja 3D-suunnittelun vaihtoehtoja, jos työskentelee Vectric Clip Art -tiedostojen kanssa (.V3M tiedostomuoto) - näitä voidaan tuoda rajaton määrä ohjelmistoon ja sitten koota yhteen, tehtäessä monimutkaisempia 3D-aseltelmia. Kuten yksittäisten kolmannen osapuolen mallien kanssa, nämä voidaan 3D-työstää samalla joustavuudella. Kuten edellä on mainittu, ohjelmiston mukana tulee yli 300 Clip Art -mallia, joita voidaan käyttää kokoonpanossa. Lisätiedostoja ja projekteja voi ostaa Vector Art 3D - ja Design & Make – sivustoilta.

3D-osan muokkaus ja hallinnointi (Component Editing and Management) suoritetaan valitsemalla osa 2D- tai 3D-näkymästä tai osapuusta (Component Tree). 3D-kappale voidaan valita, poistaa, siirtää, uudelleen skaalata tai kiertää käyttäen joko dynaamisia muokkaus työkaluja (hiirellä tehtävät valinnat) tai syöttämällä tarkat arvot muunnosfunktioista kuten vektoreita muokatessa.

Osan ominaisuuksissa (Component Properties) voidaan muokata kohteen nimeä, muuttaa liitostapaa, vaihtaa korkeutta joko skaalaamalla tai siirtämällä sitä korkeussunnassa ylös tai alas, luoda varjostus tai kallistus vaikutelma hallinnoitaessa sitä muiden osien päällekkäisyyksien kanssa ja muokata sen ulkoasua.

Osapuu (Component Tree) sijaitsee uuden mallinnusvälilehden (Modeling Tab) alaosassa, tämä osa käyttöliittymästä antaa sinun valita malleja, järjestellä niitä, ryhmittää niitä, sijoittaa niitä tasoille rakenteessa. Voit myös hallita niiden käyttäytymistä muiden osien kanssa, muuttamalla niiden liitostapaa.

Tämä antaa sinulle mahdollisuuden luoda monimutkaisia 3D-kokoonpanoja yhdistelemällä, vähentämällä tai liittämällä osia toisiinsa viimeisteltäessä 3D-mallia. Ominaisuus tehdä näitä muutoksia suoraan 3D-näkymään luo erittäin sujuvan muokkausympäristön, jossa näet heti vaikutukset tekemääsi yhdistelmämalliin.

Luo vektoriraja valituista osista (Create Vector Boundary from Selected Components) toiminto sovittaa vektorit ympäri valittujen osien siluettia. Tätä voidaan käyttää työstöoperaatioissa, kuten 3D-työstön rajaa tehtäessä tai profiloitaessa leikattavaa osaa.

Silota osat (Smooth Components) toiminto tarjoaa tavan yleisesti silottaa yhdistelmämallin. Joidenkin muotojen kohdalla tämä auttaa poistamaa karheita kulmia ja luomaan siistimmän sulautuman päällekkäisten osien kanssa.

Kokoonpanon loppua kohti mentäessä se voi olla erittäin hyödyllistä voida skaalata kokonaisuudessaan viimeinen yhdistelmämalli. Tämä mahdollistaa tarkan sovituksen saatavilla olevaan materiaaliin tai leikkaus syvyyksien hallintaan ilman, että yksittäin muokataan jokaista osaa. Skaalaa mallin korkeus (Scale Model Height) antaa määrittää kokonaiskorkeuden yhdistelmämallille valmisteltaessa materiaali valintaa ja työstöradan luontia. Arvon voi syöttää suoraan muodon korkeus muokkauslaatikkoon tai käyttää liukusäädintä valittujen osien korkeuden muokkaamiseen interaktiivisesti. Joka tapauksessa 3D-nykämä päivittyy automaattisesti arvoa muutettaessa.

Mallin pilkkominen (Slice Model) ominaisuus mahdollistaa käyttäjän jakaa yhdistelmäosa Z-siivuihin, joista jokaisesta tulee erillinen osa. Tämä on käyttäjille, joiden tarvitsee leikata osa, joka ylittää heidän koneen kehikon, työkalun leikkaussyvyyden tai käytössä olevan materiaalin paksuuden.

Kun tätä toimintoa käytetään, jokaisesta siivusta tulee oma osa osahallintaan ja sitä voidaan siirtää haluttuun paikkaan ja laskea sille työstöratoja.  Esimerkki tästä on alapuolella, vasemmassa kuvassa on kappale pallosta jonka korkeus on kaksi tuumaa, oikea kuva esittää kuinka tämä on jaettu kahteen tuumaan osaan alkuperäisestä.

Varjotus (Shadow Shading) dramaattisesti lisää varjostetun kappaleen laatua ja on välitön käyttää. Aktivoitaessa tämä vaihtoehto, se luo kontrastia varjostetulle kuvalle ja tuo esille yksityiskohtia samalla tavalla kuin lasitus voisi tuoda oikealle viimeistettävälle kappaleelle. Tuloksia esittäviä kuvia voidaan käyttää markkinointimateriaalina ja ne ovat tehokkaampi tapa saada asiakkaalta hyväksyntä viimeisteltävään osaan.

Lisätyissä 3D-työkaluista löytyy nyt kuvakirjasto välilehti (Clipart Tab), josta löytyy kuvaselain (Clipart Browser). Jos uusi versio VCarve Pro (300+ mallia) asennetaan kuvakirjaston kanssa tulee se automaattisesti näkymään kuvaselaimeen. Jokainen kansio voidaan avataan näyttämään valikoima malleista tai 2D-tiedostoista välilehden alaosaan.

Selain näyttää ainoastaan 3D-tiedostot, jotka ovat .V3M-muodossa tai 2D-vektoritiedostot alkuperäisessä VCarve Pro CRV –muodossa.

Tuodessa kuva osaan se voidaan raahata selaimesta 2D- tai 3D-näkymään tai kaksoisklikata sitä, jolloin se tulee automaattisesti työalueelle. Tämän ansiosta 3D-kuvamalleja on erittäin helppo liittää kokoonpanoon.

Selaimeen voi lisätä kansioita oman työaseman kirjastoista, jotta voit työskennellä tiettyjen projektien parissa tai pitää useampia sarjoja malleista eri alueille. Kansiot voidaan lisätä tai poistaa selaimesta käyttämällä nappeja. Kansionäkymään pääsee myös paikalliset tiedostot (Local files) välilehdestä valintanäkymän ylälaidassa.

Selaimen kuvanäkymää voidaan muuttaa klikkaamalla mustista neliöpainikkeista ylä- ja alaosan jakajan vieressä. Kuvia voi katsella kolmessa eri koossa, riippuen siitä minkälaisen näkymä halutaan.

3D-kuvaleikkeet
 Kun mahdollisuus lisätä ja asetella Vectric 3D leikekuvia on lisätty VCarve Pro:hon sisällytetään sarja 3D-malleja (.V3-muodossa) olemassa olevien 2D-leikekuvien lisäksi uuteen versioon.
Leikekuvat sisältävät yli 70 Vector Art 3D -sivustolta (http://www.vectorart3d.com) valittua mallia. Jokainen tulee kolmella eri tyylillä; A-tavallisena, B-kuperana ja C-upotettuna, yhteensä yli 200 mallia. Nämä mallit yksistään maksaisivat yli 2000US$ jos ne ostettaisiin erikseen. Muiden mallien ja muunnosten kanssa tämä tekee yli 300 kappaletta 3D-kuvaleikkeitä, jotka ovat sisällytetty päivitykseen. Muutama näistä on alla olevassa kuvassa, kaikki ovat nähtävissä englannin kielisessä “What’s New” PDF-tiedostossa (http://www.vectric.com/media/files/products/vcp/V8/WhatsNewVCarvePro8.pdf).

Työstörata vaihtoehdot
Työstörata valinnat ovat saaneet muutamia tärkeitä lisäyksiä olemassa oleviin vaihtoehtoihin, nämä parantavat tehokkuutta ja tarjoavat paremman hallinnoinnin käyttäjälle kuinka kappale työstetään. Lisäksi mahdollisuus tehdä 3D-Raakatyöstö tai 3D-Viimeistely on lisätty 3D-mallin työstöratavalintoihin.  Alla on listaus työstörata uudistuksista:
·         Yhdistetty työstörata
·         Työstörata-asetusnäkymä
·         3D-Raakatyöstö ja 3D-Viimeistely työstettäville 3D-malleille
·         Viimeisen reitin sallinta profiloivalle työstöradalle
·         Reitin syvyyden hallinta taskutyöradalle
·         VCarve valinnat aloittaa työstörata vektorin aloituspisteen pinnalle
·         Rampituksen pois kytkentä ja tekstuurisen työstöradan sulkeminen
·         Projektityöstörata 3D-mallille
·         Vektorin valinta vaihtoehdot jäävät muistiin
·         Työstöradan valinta yhteenvedoista (aika arvioinen)
Työstöratojen yhdistys valinta mahdollistaa useiden samaa työkalua käyttävien työstöratojen yhdistämisen yhdeksi. Tämä tarkoittaa, että kaikki työstöradat (jotka käyttävät samaa työkalua) työn yksittäisessä osassa voidaan työstää ennen kuin seuraavalle alueelle. Tämä sallii osien irrottamisen pöydästä valmistumisen yhteydessä sen sijaan, että saisi tehtyä työstöradan profiilin.
Uusi työstörata työlista valinta tarjoaa helpon tavan listata kappaleen kaikki työstöradat. Se tekee siistin yhteenvedon työstä HTML-muodossa, jota voidaan katsella tai tulostaa internetselaimen kautta. Tätä kautta pääsee helposti CNC tietoihin, kun ajetaan eri työstöratoja. Se voidaan myös tallentaa työn mukana nopeana viittauksena arkistoidun työn yksityiskohdista.
Merkittävä lisäys julkaisuun on mahdollisuus tuoda 3D-malleja muista järjestelmistä VCarve Pro V8:iin. 3D-raakatyöstö ja 3D-viimeistely työstörata suunnitelmina on lisätty mahdollistamaan tuotujen 3D-mallien työstö.  Raakatyöstöä käytetään silloin kun kaiverretaan 3D-osasta ylimääräinen materiaali pois, kun osa on liian syvä yhdellä ajolla viimeistelyyn. Tällä toimintatavalla voidaan muodostaa 2D-taskuja useille Z-tasoille työstettäessä ylimääräinen materiaali pois tai 3D-rasterissa toimintatapana, mikä lähemmin seuraa 3D-muodon piirteitä. Raakatyöstö voidaan ohjata liukuvasti materiaaliin vähennettäessä työkalun kulumista.
Viimeistelytyöstöä käytetään kun tehdään viimeinen ajo 3D-mallille. Useimmiten 3D-viimeistelyssä leikataan pallopäisellä varsijyrsimellä käyttäen kohtuullisen pientä sivuttaisasetusta (8 – 12% työkalun halkaisijasta). Vaihtoehto tälle työkalutyypille on suippeneva pallopäinen terä, joka toimii myös ja saattaa tarjota enemmän voimaa pienillä kooilla. Työkalun koko riippuu työstettävästä kappaleesta ja sen yksityiskohdista. Työstöradan esikatselutoiminto mahdollistaa helpon viimeistelyn ja yksityiskohtien laadun tarkastelun ennen työstöä.

2D-työstöradat kuten taskutus, profilointi ja poraus voidaan yhdistää 3D-työstörataan tehostettaessa mallin työstöä yhdistämällä 2D- ja 3D-piirteet. Työstöratamalleja kuten VCarving  ja kuviointi  voidaan sijoittaa mallin pinnalle sallien helposti koristeluelementtien käyttö työstettäväsää kappaleessa.

Profiilityöstöradalla on nyt vaihtoehtona käyttää viimeinen reitin sallintaa, tämä pakottaa työstöradan välireitit pysymään poissa osan reunasta määrityksen verran, jättäen pienen määrän materiaalia, joka leikataan viimeisellä reitillä. Leikatessa täydellä syvyydellä tämä voi parantaa merkittävästi reunan viimeistelyn laatua jollain sovelluksilla tai materiaaleilla. Tässä uudessa ominaisuudessa on myös valinta leikata viimeinen reitti vastakkaiseen suuntaan kuin edellinen, mikäli se nähdään hyödylliseksi.

VCarve Pro 7.5:ssa muoto lisättiin säätämään reitin syvyyttä viimeisessä loppuun suorittavassa työstöradassa, kun profiili työstettiin. Versio 8 näkee tämän myös lisäyksenä taskutyöstöradan toimintatavassa. Tämä tarkoittaa että voidaan määritellä mikä tahansa syvyys taskua tehtäessä ja jopa eri arvoja eri työkaluille, mikäli taskut tehdään eri työkaluilla.
Kun käytetään VCarve-työstörataa voi nyt ” Use Vector Start Points”, tämä pakottaa työkalun menemään VCarve:ssa määritettyyn aloituspisteeseen ja aloittamaan kaiverrus siitä. Tällä voidaan estää leikkauksen aloitus kappaleen syvästä osasta,  joissain materiaaleissa tällä voidaan vähentää työstön jälkiä ja kuormitusta.

Kun ”Use selected vectors as pattern” on käytössä kuviointityöstörata valinnassa, voi valita liu’uttaako työkalun radalle ja pois vektoreiden kohdalla – kuten oli oletuksena aikaisemmassa versiossa. Tämän pois kytkeminen saattaa auttaa, erityisesti kun sitä käytetään yhdessä uudella vektori kuviointi työkalulla tehtyjen vektoreiden kanssa. Kun liu’utusta ei suoriteta jokaisen vektorin kohdalla erikseen, säästää tämä aikaa ja voi tehdä paneelireunasta siistimmän.

Uudessa VCarve Pro versiossa kaikki 2D ja 2.5D työstöradat ovat saaneet työstöradan suunnittelu valinnan 3D-mallille, se on lisätty jokaisen työstörata valikon pohjalle. Tämä on ainoastaan käytettävissä jos olet tuonut 3D-malleja. Jos tämä valinta on rastitettu sen jälkeen kun työstörata on laskettu, se suunnitellaan tai ”tiputetaan” Z-suuntaisesti 3D-mallin pinnalle. Alkuperäisen työstöradan syvyys materiaalin pinnalla, käytetään suunniteltaessa syvyyttä mallin pinnalle. Tämä voi olla hyvä tapa työstää tekstiä kaarevalle pinnalle tai tehtäessä kuvioita 3D-malliin, se on tehokkaammillaan mallin matalimmissa alueissa. Jos suunnitellussa muodossa on jyrkkiä alueita, niin tulos on todennäköisesti ”venytetty”, eikä näytä hyvältä. Työstöradan esikatselulla on suositeltavaa tarkistaa lopputulos, käytettäessä tätä valintaa.

Ohjelmisto säilyttää nyt vektorin valinta asetukset, nopeuttaen työskentelyä eri tasoilla ja muissa työstörataa koskevissa valinnoissa. Hallinnollisesta näkökulmasta työstöratojen yhteenveto, näyttää nyt vain näkyvissä olevat työstöradat, kun aikaa arvioidaan. Tämä tekee helpommaksi katsoa työstöratojen alasarjojen tietoja. Jos kaikki tai ei mikään työstöradoista ole näkyvissä se näyttää kaikki kuten ennen.

Piirtotyökalut
Piirtotyökaluista löytyy uusia voimakkaita ominaisuuksia sekä olemassa olevia työkaluja on parannettu, mikä tekee vektorien piirtämisestä ja sijoittelusta tehokkaampaa. Alla listaus piirtotyökalujen kohokohdista:
·         Luo vektori tekstuuri
·         Trimmaa objekti vektorin rajalle
·         Yhtymäkohtien peilauksien editointi
·         Kulmikkaat suuntaviivat
·         Useita muita päivityksiä mm. fileointiin, lastaamiseen, jne.
Uusi Luo vektorikuviointi –työkalu (Create Vector Texture) mahdollistaa todella nopean aaltopohjaisten vektorikuvioiden luomisen koneella koristeltaviin paneeleihin. Säätämällä asetuksia voi nopeasti toistaa vakioasetusten aaltoja läpi satunnaisten kaarteiden ja jopa luoda syykuvioita kohinalla ulkonäöstä epäsäännöllisen ja luonnonmukaisen. Tätä voidaan käyttää kaikessa rakennustaiteellisissa paneeleissa keinotekoisiin puun syyjäljitelmiin merkkien taustalla.
Objektien trimmaus toiminto mahdollistaa valita minkä tahansa sarja vektoreita ja trimmata ne sisä- tai ulkopuolelle toisen valinnan. Tämä tekee vektorien trimmaamisesta nopeaa ja vaivatonta, vaikka olisi suuria määriä.
Yhtymäkohdat voi nyt muokata synmetrisesti painamalla H- tai V-näppäintä, kun yhtymäkohtien muokkaustilassa, luotaessa vaaka- tai pystysuuntaisia peililinjoja. Tämä auttaa säästämään aikaa kun muokataan erillisiä työn osia, joilla on peilattuja piirteitä. Kulmikkaat suuntaviivat ja parannettu katkaisu tekee tarkkojen  vektoriliittymien tekemisestä nopeaa ja helppoa 2D näkymässä.

Sekalaista
Lisäksi yleisiä suoria parannuksia piirtämis-, mallinnus- ja työstöratatoimintoihin VCarve Pro:ssa on listattuna alla. Tarkemmat yksityiskohdat löytyvät englanninkielisestä pdf-tiedostosta ” What’s New” (http://www.vectric.com/media/files/products/vcp/V8/WhatsNewVCarvePro8.pdf).
·         64-bittinen tuki
·         Bittikarttojen tuonti PDF-tiedostoista
·         Lisää ja tallennus
·         Asiakirja muuttujat
·         SketchUp2015 tiedoston tuonti tuki
·         Aivan uudet oppivideot ja videoselain
VCarve Pro 8:ssa on nyt 64-bittinen rakenne, joka asentuu automaattisesti käyttöjärjestelmään, joka tukee 64-bittisiä ohjelmia. 64-bittinen versio nopeuttaa laskemistoimintoja ja suurien 3D-mallien tuontia.

Aikaisemmat versiot poimivat vain vektoreita pdf-tiedostoista, ja jos niitä ei löytynyt tuli virheilmoitus. Versio 8 tuo kaikki kuvat vektoreiden rinnalla. Jos kyseessä on monisivuinen dokumentti jokaiselle sivulle luodaan oma taso.

Lisää ja tallenna –toiminta (Ctrl + Alt + S) mahdollistaa uuden tallennuksen säilyttäen alkuperäisen. Se automaattisesti lisää jälkiliitteen tiedoston nimeen erottaakseen sen edellisestä tallennuksesta. Helpottaa uusien tallennusten tekemisen säilyttäen alkuperäisen version.

VCarve Pro 7.5 salli käyttää vain rajallisen määrän muuttujia yhtälöissä laskelmien muokkausruuduissa. Tämä oli käytännöllistä noudettaessa arvoja automaattisesti kuten ”Z” haettaessa esimerkiksi lohkon paksuus. Toiminto on nyt laajennettu sallimaan käyttäjän määrittämät muuttujat,  eikä pelkästään ohjelmiston tarjoamia. Niitä voidaan lisätä ja muokata pudotusvalikosta  valitsemalla Document Variables; näitä voidaan hyödyntää tietyissä usein käytettävissä muuttujissa.
SketchUp tuonti on päivitetty yhteensopivaksi SketchUp 2015 kanssa, sallien tuoda 2D ja 3D tietoja SKP-tiedostoista.

VCarve Pro 8 sisältää paljon uusia opetusvideoita täysin uusista malliesimerkeistä yhdistettynä vanhoihin oppeihin, joita on päivitetty ja uudelleen nauhoitettu ohjelman uudella versiolla. Nämä ovat tuettuja uudella videoselaimella, joka tarjoaa mahdollisuuden kuinka katsoa videoita. Ne voidaan järjestää kategorian mukaan (kuinka pääset alkuun, piirustus, 2D työstöradat, jne.) tai näyttää yksittäisinä projekteina jolloin kaikki tiettyyn esimerkkiin näkyvät videot näkyvät.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti