sunnuntai 26. kesäkuuta 2011

AutoCAD ja AutoCAD LT kurssien uudet sisällöt

AutoCAD ja AutoCAD LT perus ja jatkokurssien uudet päivitetyt sisällöt


AutoCAD / AutoCAD LT peruskurssin sisällön pääkohdat (viitteelinen)
Käynnistys, käyttöliittymä, perustoimintoja, tiedostot, näytön hallinta, piirtotyökalut, piirtämisen aputoiminnot, mittaukset ja kyselyt, kuvatasot, muokkaustoiminnot, tekstit, skaalautuvat merkinnät, mitoitus, viiteviiva, koordinaatistot, täyttökuviot, tulostaminen, blokit, piirustusviitteet.


AutoCAD / AutoCAD LT jatkokurssin sisällön pääkohdat (viitteelinen)
Parametrinen piirtäminen, erikoispiirtotoimintoja, valinnan erikoistoiminnot, käyttöliittymän muokkaus, tyylien käyttö, mittakaavan hallinta, tulostustila, tulostustyylit, sarjatulostus, Sheet Set Manager, tiedon siirto, internet-toiminnont, blokit ja attribuutit, tietokenttä, otsikkotaulu, omat viivat ja kuviot, asetukset


AutoCAD / AutoCAD LT peruskurssin tarkempaa sisältöä (viitteelinen)
*käynnistys
*käyttöliittymä
   -valintanauha
   -käyttöliittymän muuttaminen vanhempien versioiden näköiseksi
   -hiiren käyttö
   -käskyjen antaminen
   -käskylyhenteet
   -palettien hallinta
  -käskyrivi ja teksti-ikkuna
  -asetukset
  -avusteet

*perustoimintoja
  -viivalle oikea suunta ja pituus
  -viivan aloitus aiemman viivan päästä
  -piirtoyksiköt
  -alkioiden poistaminen
  -peruutus

*tiedostot
  -piirustusten tallentaminen
  -tallennusmuoto
  -nimeäminen
  -varakopio
  -tallennus toiselle nimelle
  -piirustusten avaaminen
  -viimeksi käsiteltyjen tiedostojen valinta
  -avoinna olevien tiedostojen tarkastelu
  -siirtyminen avoimesta piirustuksesta toiseen
  -uuden piirustuksen aloitus
  -automaattinentallennus
  -ohjelman sulkeminen

*näytön hallinta
  -rullahiiren käyttö
  -regen-käsky
  -zoomaus-käskyt valikossa
  -zoomaustoimintojen vaihtoehtoja

*piirtotyökalut
  -piirtotyökalujen esittely
  -viivan piirto
  -murtoviiva
  -ympyrän piirto
  -kaaren piirto
  -suorakaiteen piirto
  -monikulmio
  -apuviivat
  -splini-käyrä
  -muutosviiva
  -wipeout

*piirtämisen aputoiminnot
  -mittatarkan piirtämisen aputoiminnot
  -kaavion piirron aputoiminnot
  -dynaamisen syötön käyttäminen
  -polar-apuviivan käyttäminen
  -object snap-toiminnon käyttäminen
  -object snap tracking-kohdistusviivat
  -piirtämiseen liittyviä erikoistoimintoja

*mittaukset ja kyselyt
  -pituuden, kulman ja pinta-alan mittaaminen
  -tietojen kysely
  -pisteen paikantaminen
  -tietojen tarkistaminen

*kuvatasot
  -kuvatasojen hallinta
  -kuvatasojen luonti
  -kuvatason ominaisuudet 
 -näkyvyys, lukitus, tulostus
 -kuvatasojen asetusten tallennus
  -kuvatasotoimintojen peruuttaminen
  -kuvatasoasetusten tarkistaminen
  -piirtoalkioiden asetukset
  -muotoilusivellin
  -viivatyyppien skaalauskerroin

*muokkaustoiminnot
  -alkioiden valinta
  -muokkaustyökalujen esittely
  -kopiointi
  -siirto
  -siirtäminen ja kopioiminen hiirellä vetämällä
  -kopioiminen leikepöydän avulla
  -siirtäminen ja kopioiminen muokkauskahvojen avulla
  -peilaus
 -venytys
  -leikkaus
  -pyöristys
  -yhdensuuntaiskopio
  -kääntö
  -skaalaus
  -viistäminen
  -jatkaminen
  -katkaisu
  -viivan pituuden muutos
  -muokkauskahvat

*tekstit
  -tekstin korkeuden määrittäminen
  -tekstieditorin toiminnot
  -tekstityylit

*skaalautuvat merkinnät
  -tekstin koon säätäminen annotative-toiminnon avulla
  -mittojen ja viiteviivojen skaalaaminen

*mitoitus
  -vaaka- ja pystymitat
  -mitan sijoittaminen
  -mittatekstin muokkaus
  -mittojen kiinnityspisteiden, mittaviivan ja mittaluvun paikan muokkaus
  -kappaleen suunnan mitoitus
  -koordinaatistomitoitus
  -säteen mitoitus
  -halkaisijan mitoitus
  -kulman mitoitus
  -paikkamitoitus
  -perusviivamitoitus
  -jonomitoitus
  -mitoitustyylit
  -Esimerkki mitoitustyyleistä – Rakennusalan tyylin luonti
  -mitoitustyylin asetukset
  -mittojen päivitys – dimension update

*viiteviiva
  -viivatyyli

*koordinaatistot
  -koordinaatistokuvake
  -koordinaatiston hallinta

*täyttökuviot
  -täyttökuvion luonti
  -täyttökuvion muokkaus

*tulostaminen
  -tulostus suunnittelutilasta
  -tulostustyylit
  -tulostusasettelut

*blokit
  -blokkien perusteet
  -paikallisen blokin luonti
  -paikallisen blokin lisäys
  -blokkien lisäys design ceterin avulla
  -blokkien tallennus työkalupalettiin
  -blokkien muokkaus
  -blokin räjäytys
  -dynaaminen blokki
  -kuvatasot blokkien luonnissa
  -käyttämättömien blokkien siivous
  -yleisen blokin lisäys


*piirustusviitteet
  -viitepiirustuksen liittäminen
  -lisäys- ja mittayksikkö
  -viitteiden hallinta
  -viitteiden rajaaminen
  -viitteiden reunaviivan näkyvyys
  -dwf ja pdf-viiteiden kuvatasot
  -rasterikuvien ja pdf-tiedostojen skaalaus ja oikaisu

AutoCAD / AutoCAD LT jatkokurssin tarkempaa sisältöä (viitteelinen)

-Parametrinen piirtäminen
  *geometriset määritteet
  *automaattinen määritteiden lisäys
  *määritepalkit
  *määritteiden asetukset
  *geometristen määritteiden vaihtoehdot
  *mittamääritteet
  *mittamääritteiden hallinta

-Erikoispiirtotoimintoja
  *alueen täyttö
  *moniviiva
  *jakopisteet
  *isometrinen piirto

-Valinnan erikoistoiminnot
  *valinta ominaisuuksien mukaan
  *valintaryhmät

-Käyttöliittymän muokkaus
  *quick access-työkaluopalkki
  *käyttöliittymäeditori
  *uuden komennon luonti
  *painikkeen ulkoasun muokkaus
  *valikon palauttaminen perustilaan
  *quick properties toiminnon mukauttaminen
  *makrojen nauhoittaminen

-Tyylien käyttö
  *tekstityylit
  *mitoitustyylit
  *mitoitustyylien hallinta
  *viiteviivat
  *taulukot
  *talukon luonti

-Mittakaavan hallinta
  *suunnittelutilan käyttö
  *merkintöjen skaalaus
  *tulostuksen asetusten tallennus suunnittelutilassa

-Tulostustila
  *tulostustilan välilehdet
  *quick view layouts
  *tulostustilan määrittäminen
  *näyttöikkunoiden luonti
  *näyttöikkunoiden avaus
  *mittakaavan asettaminen
  *näyttöikkunakohtainen kuvatasojen sammutus
  *näyttöikkunakohtaiset kuvatasoasetukset
  *mitoitus tulostustilassa
  *uusien tulostusvälitehtien luominen
  *vapaamuotoiset näyttöikkunat
  *viivatyypin skaalaus
  *suunnitelman muokkaaminen näyttöikkunan kautta
  *pikakatsaus tulostustilan luomiseksi

-Tulostustyylit
  *tulostustyylin luonti
  *tulostustyylin hallinta

-Sarjatulostus
  *dwf-tiedoston käyttö

-Sheet Set Manager
  *kuinka sheet set managet toimii
  *olemassa olevan tiedoston liittäminen sheet set manageriin
  *piirustusarkkien järjestely
  *piirustusarkkikokoelman avaus
  *piirustusarkin lisäys olemassa olevaan kokoelmaan
  *piirustusluettelo

-Tiedon siirto
  *taulukon tuonti AutoCADiin
  *tekstin tuonti
  *vienti AutoCADstä leikepöydän avulla
  *kopiointi piirustuksesta toiseen

-Internet-toiminnont
  *hyperlinkki toiseen dokumenttiin tai web-sivulle
  *i-drop
  *publish to web


-Blokit ja attribuutit
  *blokkeihin liittyviä toimintoja
  *dynaaminen blokki
  *attribuutit
  *tiedon vienti

-Tietokenttä
-Otsikkotaulu

-Omat viivat ja kuviot
  *viivatyyppi
  *täyttökuvio

-Asetukset
  *options-toiminto
  *mallipiirustukset
  *käynnistysmäärittelyt
  *AutoCAD-tiedostot

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti