maanantai 20. helmikuuta 2012

SpaceClaim suora 3D-mallintaja


 AN-Cadsolutions on ottanut edustukseen SpaceClaim 3D-suunnittelu ohjelmiston.

 

 

Miksi valita SpaceClaim?

 • SpaceClaim on nopein saatavilla oleva tilavuus mallintaja, joka mahdollistaa useampien ideoiden prosessoinnin nopeammin suoraan asiakkaan kanssa.
 • Vain SpaceClaim kykenee vetämään, siirtämään, täyttämään ja yhdistämään ja on helpoin tapa tuottaa 3D-malleja.
 • Et koskaan koe uusiutuvia virheitä tai kamppaile vaikeiden rajoitusten kanssa. Jätä vastaavat ongelmat perinteisille CAD-ohjelmistoilleJättimäinen askel suunnittelun tuottavuudessa

SpaceClaim antaa insinööreille ja teollisille suunnittelijoille enemmän luovuutta ja mahdollistaa projektien toimituksen markkinoille nopeammin. Läpi koko lean-tuotekehityssyklin, SpaceClaim antaa insinööreille mahdollisuuden tutkia ideoitaan helpolla tavalla ja ratkaista ongelmia 3D:ssä, käyttää uudelleen ja muokata nopeasti konseptimalleja mistä tahansa CAD-järjestelmästä, ja yksinkertaistaa malleja murto-osassa ajasta, joka vaadittiin perinteisessä CAD:issa.

Suunnittelun optimointi 3D-mallinnuksella

Tuottajat ovat havahtumassa siihen että linjaamalla tuotesuunnittelun aktiviteetit uudelleen, he voivat taata sen, että lopullinen testaus tulee vahvistamaan odotetut tulokset.
Valtuuttamalla suunnittelun käyttämään helppokäyttöisiä ja tehokkaita 3D-konseptien suunnittelutyökaluja yhdistettyinä CAE:hen, voivat suunnittelijat optimoida mallinsa ennen kuin sitovat ne voimakkaasti työstettäviin ja yksityiskohtaisiin muotoiluprosesseihin perinteisessä CAD-ympäristössä.
Hyödyntämätön mahdollisuus useimmille valmistajille on se, että CAE ei ole sisällytetty prosessiin ennen kuin myöhään tuotekehityssyklissä - jolloin korjaukset tulevat hyvin kalliiksi. Välittömällä simuloinnilla vältetään viime hetken kompromisseja.

Luovuuden mahdollistaminen innovaatioiden edistämiseksi ja lisäliiketoiminnan tuottamiseksi.

SpaceClaim on ainoa 3D-suoramallintaja, joka on suunniteltu kokonaisvaltaisesti nopeimmaksi saatavilla olevaksi työkaluksi konseptisuunnittelussa ja 3D-ongelmanratkaisussa.
 • Visualisoi ja arvioi suunnitelmia helpolla tavalla
 • Saavuta uusia luovuuden ja tuote-innovoinnin tasoja
 • Luo nopeasti uusia malleja ja muuta niitä helposti myöhemmin
 • Käytä 3D-mallinnustyökaluja uusilla läpimurto-ominaisuuksilla
 • Käytä uudelleen melkein mitä tahansa 2D- tai 3D CAD -tiedostoa
 • Tarjoukset uudelle liiketoiminnalle 3D-muodossa mahdollistavat insinöörien ehdotukset houkuttelevan realistisissa 3D-konsepteissa
 • Sisältää täyden hallinnan kokoonpanon rakenteiden ja materiaaliluetteloiden osalta

CAE:n tuottavuuden parantaminen toimitusaikojen vähentämiseksi

SpaceClaim Engineer parantaa simuloinnin tuottavuutta antamalla suunnittelijoille täyden hallinnan mallien valmistelun, muokkauksen ja optimoinnin osalta vähentäen huomattavasti iterointia ja läpimenoaikoja sekä tuoden tuotteet markkinoille nopeammin.
 • Valmistele helposti CAD-malleja yhteen liitettäviksi ja analysoitaviksi
 • Kehitä ja käsittele suunnitelmia nopeasti
 • Jaa suunnitelmien muutokset saumattomasti CAD-tiimin kanssa
 • Korjaa STEP-, IGES-, ja muita tuotuja CAD-tiedostoja
SpaceClaim 3D Direct Modeling on helppo oppia ja käyttää ja
sisältää perustavaa laatua olevat 3D-komennot kuten Vedä ja Siirrä.

Tuotesuunnittelun virtaviivaistaminen laadun parantamiseksi ja pienempien kustannusten saavuttamiseksi

SpaceClaim Engineer ja CAE työskentelevät rinnakkain, jotta tuotesuunnittelu voidaan optimoida ennen kuin lisätään yksityiskohtia CAD:n puitteissa. Suunnittelijat voivat suorittaa suunnittelun oikein ja CAD-tiimit voivat tuottaa parempaa yksityiskohtien muotoilua valmistusta varten.
 • Optimoi vastakkaisia suunnitteluparametreja, kehittämällä ymmärrystä ihanneratkaisujen osalta
 • Muuta materiaaleja, suunnittelun lähtökohtia, ja tuotannollisia prosesseja ilman tarvetta aloittaa kokonaan alusta
 • Käytä uudelleen olemassa olevia osia ja suunnitelmia lähtökohtina uusille, soveltaen tietoa sitä mukaa kun sitä kertyy CAE:n puitteissa
 • Tuota tarkkoja, voimakasluonteisia mallinnuksia CAD-tiimille maksimoidaksesi prosessitehokkuuden

Työn läpivienti tuotannossa

SpaceClaim sallii kenen tahansa muokkaavan CAD-mallinnusta, huolimatta rajoituksista ja historiasta, jotka voivat estää projektin läpivientiä. Suorita viime hetken muokkauksia valmistellaksesi osia tuotannolle, mukaan lukien:

SpaceClaim teollisessa suunnittelussa

SpaceClaim yhdistää pinnan mallintajan tilavuus mallinnuksen vakaaseen tehoon. Käytä SpaceClaim-ohjelmistoa luodaksesi nopeita pintojen kokoonpanoja pintojen mallinnuksen suosikkisovelluksessasi. Tai, käännä pintamallinnukset kiinteiksi kokonaisuuksiksi, lisäten rikkaita yksityiskohtia.
 • SpaceClaim-ohjelmiston suora tilavuus mallinnus on nopein tapa luoda muotoja, peruskonsepteja ja massoittelun tutkimusta
 • Luo suoraan ja muokkaa pinnan käyriä, jopa silloin kun pintoja ei ole luotu SpaceClaim-ohjelmistossa
 • Luo kauniita anti-aliasoituja asetelmia konseptistasi ja käytä KeyShot-integrointia tutkiaksesi tekstuurin valintoja ja esteettisiä ulottuvuuksia
 • Käsittele suosikkipintamallintajiasi yhteensopivasti ja nauti suorasta kopioi-liimaa integroinnista Rhinon ja MOI:n välillä 
Kuka hyötyy SpaceClaim-ohjelmiston käyttöönotosta organisaatiossasi?

Suunnittelijat (ja teolliset suunnittelijat)

 • Ensimmäinen 3D-järjestelmä markkinoilla, jota kaikki suunnittelijat tai teolliset suunnittelijat kykenevät käyttämään
 • Nopein konseptien mallinnukselle koskaan kehitetty 3D-suoramallintaja
 • Selkeä konseptien viestintä ja 3D-korotus
 • Kykenee työstämään dataa mistä vain (kuten 2D, 3D, valokuvat, luonnokset, ja skannatut tiedot)
 • Paras työkalu CAE-mallien luonnille, valmistelulle, ja optimoinnille

Johtajat ja IT-henkilöstö

 • Alimmat kokonaiskustannukset (Lowest Total Cost of Ownership - TOC) ja erityisen nopea Sijoitetun Pääoman tuotto (Return on Investment - ROI)
 • Dramaattinen time-to-CAD -parannus
 • Poistaa kalliita iterointien ja muotoilujen viiveitä
 • 3D-vuorovaikutus asiakkaiden kanssa tuottaa lisää liiketoimintaa
 • 3D-vuorovaikutus toimittajien kanssa alentaa komponenttien kustannuksia
 • Tuottaa säästöjä ylläpitokustannuksissa
 • Alhaisesti hyödynnetyt CAD-käyttäjät vaihtavat SpaceClaim-ohjelmistoon säästäen rahaa
 • Estää satunnaisia käyttäjiä vahingoittamasta arvokkaita CAD-tietoja

Valmistus

 • Alhainen TOC ja nopea ROI
 • Tuo ja käsittelee kaikkea CAD-dataa
 • Puhdistaa ja yksinkertaistaa mitä tahansa dataa miltä tahansa CAD-järjestelmältä
 • 3D Direct Modeling on parempi tietokoneavusteiselle valmistukselle (Computer Aided Manufacturing - CAM), kuten laitteiden korjaus tunneissa päivien sijasta
 • Korjaa ongelmia siellä missä niitä esiintyy, viestittäen helposti ehdotuksia asiakkaalle
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti